Όλα τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά / Πακέτα

Τύπος Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Λίστα Γραφική Περιήγηση

Πλοηγηθείτε στα Εξπαιδευτικά Λογισμικά / Πακέτα επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τύπους.εκπαιδευτικός τίτλος πολυμέσων

multimedia icon

εκπαιδευτικό πακέτο / σύνολο εκπαιδευτικών σεναρίων

package icon

εργαλείο εκπαιδευτικού λογισμικού

tool icon

ανοικτό μαθησιακό περιβάλλον

educational environment icon