Όλα τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά / Πακέτα 2003-2015 Κίρκη/Αμάλθεια Ι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΠΑΚΕΤΟ

MODELLUS 2.5

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ
 
ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ
Εικονίδιο
  
  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
μοντέλο πειραματισμός προσομείωση ανάλυση μοντέλων
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ
γυμνάσιο, γενικό λύκειο
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12-18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip (182.99 MB);
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ελληνικά
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΚΙΡΚΗ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες
Βιολογία
ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
εργαλείο εκπαιδευτικού λογισμικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Vitor Duarte Teodoro, Βασίλης Κάλλιστρος
Φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
Κατασκευαστής / δημιουργός ξενόγλωσσης (πρωτότυπης) έκδοσης: Vitor Duarte Teodoro, New University of Lisbon, Portugal, Faculty of Sciences and Technology
Φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου εξελληνισμού και προσαρμογής: ΙΤΥΕ
Συντονιστής ομάδας εξελληνισμού και προσαρμογής: Βασίλης Κάλλιστρος
Παιδαγωγικός υπεύθυνος εξελληνισμού και προσαρμογής: Νίκος Δαπόντες
Τεχνική ομάδα εξελληνισμού και προσαρμογής: Γ. Μπιρμπίλης
Εκπαιδευτική / παιδαγωγική ομάδα εξελληνισμού και προσαρμογής: Κ. Γλέζου, Ν. Δαπόντες, Δ. Ιωαννίδης, Σ. Ιωάννου, Λ. Μαρνέλη, Γ. Μπακαλίδης, Κ. Παπαϊωάννου, Σ. Σωτηρίου, Π. Σωτηρόπουλος, Σ. Τσοβόλας
Μετάφραση: Α. Κατερινόπουλος
Εξελληνισμός και προσαρμογή: Γ. Μπιρμπίλης, Π. Παπαϊωάννου, Β. Κάλλιστρος
Επιμέλεια μετάφρασης: Σίλια Ρονιώτη
Επικύρωση εξελληνισμού και προσαρμογής: Γ. Βέλλιου, Φ. Νικολόπουλος, Σ. Ρονιώτη, Δ. Εγγάρχου, Β. Κάλλιστρος
Συγγραφή / προσαρμογή συνοδευτικού υλικού: Κ. Γλέζου, Ν. Δαπόντες, Δ. Ιωαννίδης, Σ. Ιωάννου, Λ. Μαρνέλη, Γ. Μπακαλίδης, Κ. Παπαϊωάννου, Σ. Σωτηρίου, Π. Σωτηρόπουλος, Σ. Τσοβόλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Χορηγός/οί άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
Εκδότης/ες: ΙΤΥΕ
Χορηγός/οί άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
Εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8531/165
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΙΡΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Η πνευματική ιδιοκτησία του εξελληνισμένου λογισμικού “Modellus Gr” ανήκει στον Prof...Περισσότερα