Όλα τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά / Πακέτα 2003-2015 Κίρκη/Αμάλθεια Ι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΠΑΚΕΤΟ

INTERACTIVE PHYSICS 2005

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ
 
ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ
Εικονίδιο
  
  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
φυσική κίνηση κλασσική μηχανική προσομοίωση
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ
γυμνάσιο, γενικό λύκειο, επαγγελματικό λύκειο (ΕΠΑ.Λ)
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12-18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip (149.54 MB);
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ελληνικά
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΚΙΡΚΗ), ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΑΜΑΛΘΕΙΑ-Ι), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Φυσική
ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
εργαλείο εκπαιδευτικού λογισμικού
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Κική Μπιλίτση, Yuri Burka
Φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
Κατασκευαστής / δημιουργός ξενόγλωσσης (πρωτότυπης) έκδοσης: MSC Working Knowledge
Εξελληνισμός και προσαρμογή: Rainbow Computer
Φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου εξελληνισμού και προσαρμογής: ΙΤΥΕ
Συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Yuri Burka
Συντονιστής ομάδας εξελληνισμού και προσαρμογής: Yuri Burka
Εκπαιδευτική / παιδαγωγική ομάδα εξελληνισμού και προσαρμογής: Βασίλης Ζαμπετάκης, Ελένη Παρασκευοπούλου, Σωτήρης Δόσης, Χρήστος Φανίδης, Πάρις Κοψιαύτης, Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αλέξανδρος Αποστόλου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Χορηγός/οί άδειας χρήσης: MSC Working Knowledge, Design Simulation Technologies, ΙΤΥΕ
Εκδότης/ες: MSC Working Knowledge, Design Simulation Technologies, ΙΤΥΕ
Χορηγός/οί άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
Εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8531/177
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΙΡΚΗ ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΑΜΑΛΘΕΙΑ-Ι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Η πνευματική ιδιοκτησία του εξελληνισμένου λογισμικού «Interactive Physics 2005» ανήκει στην εταιρία MSC Working Knowledge, δικαιούχο πνευματικής ιδιοκτησίας της αρχικής πρωτότυπης έκδοσης του λογισμικού.

Το ΥΠΑΙΘ έχει αποκτήσει (στο πλαίσιο του έργου ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΑΜΑΛΘΕΙΑ-Ι) χρονικά απεριόριστη άδεια χρήσης του λογισμικού και του συνοδευτικού υλικού εντός του σχολικού περιβάλλοντος και για έως 3.200 ελληνικά δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και για απεριόριστο αριθμό σταθμών εργασίας ανά σχολικό εργαστήριο.
Επίσης, έχει αποκτήσει:
• χρονικά απεριόριστο δικαίωμα αναπαραγωγής απεριόριστου αριθμού αντιτύπων του CD-ROM του λογισμικού (μεμονωμένης ή μαζικής και μέσω φορέων ή υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό του ΥΠΑΙΘ), για διάθεσή του στους κατέχοντες άδεια χρήσης...
Περισσότερα