Όλα τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά / Πακέτα 2003-2015 Κίρκη/Αμάλθεια Ι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΠΑΚΕΤΟ

CABRI GEOMETRY II PLUS

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ
 
ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ
Εικονίδιο
  
  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
τριγωνομετρία γεωμετρία μαθηματικά δισδιάστατα αντικείμενα πειραματισμός
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ
γυμνάσιο, γενικό λύκειο
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12-18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip (24.27 MB);
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ελληνικά
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΚΙΡΚΗ), ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΑΜΑΛΘΕΙΑ-Ι), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Μαθηματικά > Γεωμετρία
Μαθηματικά
ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
εργαλείο εκπαιδευτικού λογισμικού
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Γιώργος Σορολοπίδης
Φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
Κατασκευαστής / δημιουργός ξενόγλωσσης (πρωτότυπης) έκδοσης: Laboratoire de Structures Discretes et de Didactique de l' IMAG
Εξελληνισμός και προσαρμογή: Εκδόσεις Καστανιώτη
Φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου εξελληνισμού και προσαρμογής: ΙΤΥΕ
Υπεύθυνος υποέργου εξελληνισμού και προσαρμογής: Γιώργος Σορολοπίδης
Συντονιστής ομάδας εξελληνισμού και προσαρμογής: Γιώργος Αγαθός
Παιδαγωγικός υπεύθυνος εξελληνισμού και προσαρμογής: Μαρία Κορδάκη
Επιμέλεια περιεχομένου: Πάνος Ζευγώλης
Επιμέλεια μετάφρασης: Αντωνέτα Κώτση
Υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης υποέργου εξελληνισμού και προσαρμογής: Σίλια Ρονιώτη
Παιδαγωγικός σύμβουλος παρακολούθησης υποέργου εξελληνισμού και προσαρμογής: Κώστας Γαβρίλης
Τεχνικός σύμβουλος παρακολούθησης υποέργου εξελληνισμού και προσαρμογής: Βασίλης Δαγδιδέλης
Μετάφραση: ORCO
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Χορηγός/οί άδειας χρήσης: Εκδόσεις Καστανιώτη, ΙΤΥΕ
Εκδότης/ες: Εκδόσεις Καστανιώτη, ΙΤΥΕ
Χορηγός/οί άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
Εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8531/178
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΙΡΚΗ ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΑΜΑΛΘΕΙΑ-Ι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Η πνευματική ιδιοκτησία του εξελληνισμένου λογισμικού Cabri Geometry II ανήκει στο Institute IMAG-Centre National de la Recherche Scientifique – Universite Joseph Fouri, δικαιούχο πνευματικής ιδιοκτησίας της αρχικής πρωτότυπης έκδοσης του λογισμικού.
Δικαίωμα διάθεσης και κυκλοφορίας του εξελληνισμένου λογισμικού στην Ελληνική Αγορά έχει η εταιρία Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε...
Περισσότερα