Όλα τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά / Πακέτα 2003-2015 Κίρκη/Αμάλθεια Ι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΠΑΚΕΤΟ

THE GEOMETER'S SKETCHPAD V4.7

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ
 
ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ
Εικονίδιο
  
  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
άλγεβρα τριγωνομετρία γεωμετρία γραφικές παραστάσεις μαθηματικά μοντέλα μετασχηματισμοί
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ
δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9-18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip (29.95 MB);
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Απαιτείται λειτουργικό σύστημα Windows
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ελληνικά
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΚΙΡΚΗ), ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΑΜΑΛΘΕΙΑ-Ι), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Μαθηματικά > Άλγεβρα
Μαθηματικά > Τριγωνομετρία
Μαθηματικά > Γεωμετρία
ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
εργαλείο εκπαιδευτικού λογισμικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Αντώνης Παρασκευόπουλος, Karen Coe
Φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
Κατασκευαστής / δημιουργός ξενόγλωσσης (πρωτότυπης) έκδοσης: Key Curriculum Press
Συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Karen Coe
Υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Jackiw Nicholas
Σύμβουλος παρακολούθησης σε παιδαγωγικά θέματα: Jackiw Nicholas, Scott Steketee
Τεχνική ομάδα: Keith Dean, Jill Binker, Matt Litwin
Συγγραφή σεναρίου: Steven Chanan
Εξελληνισμός και προσαρμογή: Ένωση «Ευκλείδης» (Πληροφορική Τεχνογνωσία, Εκδόσεις Καστανιώτη)
Φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου εξελληνισμού και προσαρμογής: ΙΤΥΕ
Υπεύθυνος υποέργου εξελληνισμού και προσαρμογής: Αντώνης Παρασκευόπουλος
Συντονιστής ομάδας εξελληνισμού και προσαρμογής: Αντώνης Παρασκευόπουλος
Επιστημονικός υπεύθυνος εξελληνισμού και προσαρμογής: Γιώργος Σορολοπίδης
Τεχνικός σύμβουλος παρακολούθησης υποέργου εξελληνισμού και προσαρμογής: Χριστίνα Μαρκέα
Παιδαγωγικός σύμβουλος παρακολούθησης υποέργου εξελληνισμού και προσαρμογής: Γιώργος Πολύζος
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Χορηγός/οί άδειας χρήσης: Key Curriculum Press, Ένωση «Ευκλείδης» (Πληροφορική Τεχνογνωσία, Εκδόσεις Καστανιώτη), ΙΤΥΕ
Εκδότης/ες: Key Curriculum Press, Ένωση «Ευκλείδης» (Πληροφορική Τεχνογνωσία, Εκδόσεις Καστανιώτη), ΙΤΥΕ
Χορηγός/οί άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
Εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8531/179
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΙΡΚΗ ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΑΜΑΛΘΕΙΑ-Ι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Η πνευματική ιδιοκτησία του εξελληνισμένου λογισμικού «The Geometer’s SketchPad» ανήκει στην εταιρία KEY CURRICULUM PRESS Inc., δικαιούχο πνευματικής ιδιοκτησίας της αρχικής πρωτότυπης έκδοσης του λογισμικού.

Το ΥΠΑΙΘ έχει αποκτήσει (στο πλαίσιο του έργου ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΑΜΑΛΘΕΙΑ-Ι) χρονικά απεριόριστη άδεια χρήσης του λογισμικού και του συνοδευτικού υλικού για 3.600 τοποθεσίες εκπαίδευσης», δηλαδή σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα που λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘ (Δημόσια και Ιδιωτικά), φορείς και υπηρεσίες υποστήριξης της εκπαίδευσης (π.χ...
Περισσότερα