Όλα τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά / Πακέτα 2003-2015 Νηρηίδες

???jsp.display-item.title.edusoft???

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Β΄

???jsp.display-item.use.cap???
 
???jsp.display-item.share.cap???
Thumbnail
  
  
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.general-keyword.cap???
διαλύματα νόμοι χημείας νόμοι αερίων θερμοκρασία αέρια ηλεκτρολύτες ραδιοχρονολόγηση pH άλατα ογκομέτρηση οξυμετρία
  
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.users.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-context.cap???
γυμνάσιο, γενικό λύκειο
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-typicalagerange.cap???
12-18
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.technical.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.technical-format.cap???
application/zip (37.09 MB);
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.technical-requirement.cap???
λογισμικό : Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας (Χημεία Β' - Γ' Γυμνασίου) (Έργα ΠΙ)
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.technical-requirement-otherplatformrequirements.cap???
IrYdium Chemistry Lab (περιλ. στο "ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Β΄")
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.funding.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.funding-framework.cap???
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.project???:
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.action???:
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.subcontract???:
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.metadata-funding-framework.cap???
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.project???:
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.additional.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.general-language.edusoft.cap???
ελληνικά
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.seal.lo???
ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.seal.metadata???
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.taxon.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.classification-taxonpath.cap???
Χημεία
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-learningresourcetype.edusoft.cap???
εκπαιδευτικό πακέτο / σύνολο εκπαιδευτικών σεναρίων
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.contributors.cap???
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.subcontract.coordinator???: Μιχάλης Σιγάλας
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.subcontract.supervisor???: ΙΤΥΕ
Συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Μιχάλης Σιγάλας
Υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Δήμητρα Εγγάρχου
Σύμβουλος παρακολούθησης σε παιδαγωγικά θέματα: Παύλος Σινιγάλιας
Τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Νίκος Κόσσυφας
Εκπαιδευτική / παιδαγωγική ομάδα: Ανδρέας Γιαννακουδάκης
Δημιουργία: Ανδρέας Γιαννακουδάκης
Επιμέλεια περιεχομένου: Μιχάλης Σιγάλας
Τεχνική ομάδα: Νίκος Μπεκιάρης
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.distribution.cap???
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.licensor???: ΙΤΥΕ
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.publisher???: ΙΤΥΕ
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.licensor.metadata???: ΙΤΥΕ
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.publisher.metadata???: ΙΤΥΕ
  
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.general-identifier.cap???
???alt.jsp.home.sitename.cap???
8531/212
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.seal???
ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.rights.cap???
lisence icon Στοιχεία αναφοράς
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0
Το παρόν Μαθησιακό Αντικείμενο χορηγείται με άδεια 'Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0'...???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.rights.links.more???