Όλα τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά / Πακέτα 2003-2015 Κίρκη/Αμάλθεια Ι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΠΑΚΕΤΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ CENTENNIA

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ
 
ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ
Εικονίδιο
  
  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
χάρτες ιστορική περιήγηση αυτοκρατορίες κράτη
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ
γυμνάσιο, γενικό λύκειο
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12-18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip (11.78 MB);
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ελληνικά
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΚΙΡΚΗ), ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΑΜΑΛΘΕΙΑ-Ι), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Ιστορία
ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
εκπαιδευτικός τίτλος πολυμέσων
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Παναγιώτης Χριστοδουλίδης
Φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
Κατασκευαστής / δημιουργός ξενόγλωσσης (πρωτότυπης) έκδοσης: Frank Reed, Clockwork Softwork Inc.
Εξελληνισμός και προσαρμογή: MLS Πληροφορική
Φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου εξελληνισμού και προσαρμογής: ΙΤΥΕ
Συντονιστής ομάδας εξελληνισμού και προσαρμογής: Παναγιώτης Χριστοδουλίδης
Υπεύθυνος υποέργου εξελληνισμού και προσαρμογής: Ηλίας Σαββόπουλος
Παιδαγωγικός σύμβουλος παρακολούθησης υποέργου εξελληνισμού και προσαρμογής: Δημ Γιαννακόπουλος.
Τεχνικός σύμβουλος παρακολούθησης υποέργου εξελληνισμού και προσαρμογής: Γιώργος Πανόπουλος, Νίκη Σπυριούνη
Εκπαιδευτική / παιδαγωγική ομάδα εξελληνισμού και προσαρμογής: Ευρυπίδης Γεωργανόπουλος, Αγγελική Παπάζογλου, Αδαμαντία Σπυροπούλου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Χορηγός/οί άδειας χρήσης: MLS Πληροφορική, ΙΤΥΕ
Εκδότης/ες: MLS Πληροφορική, ΙΤΥΕ
Χορηγός/οί άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
Εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8531/250
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΙΡΚΗ ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΑΜΑΛΘΕΙΑ-Ι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Η πνευματική ιδιοκτησία του εξελληνισμένου λογισμικού «Ιστορικός Άτλαντας Centennia” ανήκει στην εταιρία Centennia Software, δικαιούχο πνευματικής ιδιοκτησίας της αρχικής πρωτότυπης έκδοσης του λογισμικού «Centennia Historical Atlas».
Δικαίωμα διάθεσης και κυκλοφορίας του εξελληνισμένου λογισμικού στην Ελληνική Αγορά έχει η εταιρία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Το ΥΠΑΙΘ έχει αποκτήσει (στο πλαίσιο του έργου ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΑΜΑΛΘΕΙΑ-Ι) χρονικά απεριόριστη άδεια χρήσης του λογισμικού και του συνοδευτικού υλικού για τα ελληνικά δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό συμπεριλαμβανομένων των σχετικών φορέων και υπηρεσιών υποστήριξης της δημόσιας εκπαίδευσης (π.χ...
Περισσότερα