ή
Πλοηγηθείτε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Πλοήγηση ανά συλλογή
ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Πλοήγηση ανά θεματική περιοχή
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Πλοήγηση με βάση τoν τύπο του μαθησιακού αντικειμένου
ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φίλτρα
ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ
| ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΑΡΧΗ  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ;

Το Φωτόδεντρο > Μαθησιακά Αντικείμενα (Photodentro LOR) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Φωτόδεντρο είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

Είναι το πρώτο από τα ψηφιακά αποθετήρια Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων της οικογένειας «Φωτόδεντρο» και αποτελεί κεντρική e-υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ για την οργάνωση και τη διάθεση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη σχολική κοινότητα.

Φιλοξενεί μαθησιακά αντικείμενα (δηλαδή αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση) όπως διαδραστικές προσομοιώσεις, οπτικοποιήσεις, πειράματα, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, ασκήσεις και άλλα.
Περιλαμβάνει ~9. 000 μαθησιακά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων 6. 500 μαθησιακά αντικείμενα των εμπλουτισμένων διαδραστικών σχολικών βιβλίων καθώς και συλλογές με επιλεγμένα αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων φορέων. Τα μαθησιακά αντικείμενα αφορούν σε μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων (Μαθηματικά, Γεωγραφία, Χημεία, Βιολογία, Φυσική, Αισθητική Αγωγή, Θρησκευτικά, Ιστορία, ΤΠΕ, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Λογοτεχνία) από Γ΄ Δημοτικού έως Β΄ Λυκείου.

Το Φωτόδεντρο LOR υλοποιεί την εθνική στρατηγική για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και προωθεί τη χρήση των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (OER) για τα σχολεία. Όλα τα μαθησιακά αντικείμενα του Φωτόδεντρου LOR διατίθενται ελεύθερα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA.

Το Φωτόδεντρο LOR σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» (ΕΠ ΕΔΒΜ, ΕΣΠΑ 2007-2013) και επικαιροποιείται / επεκτείνεται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020).

Η λειτουργία του ξεκίνησε τον 3/2012 και από τον 5/2014 έχει συνδεθεί με τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ (photodentro.edu.gr).