Όλα τα Μαθησιακά Αντικείμενα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Πώς θα ανοίγω τα μαθησιακά αντικείμενα στο Φωτόδεντρο, τώρα που ο φυλλομετρητής έχει σταματήσει να υποστηρίζει το πρόσθετο λογισμικό Adobe Flash Player;

2. Κάποια μαθησιακά αντικείμενα στο Φωτόδεντρο δεν λειτουργούν στον υπολογιστή μου. Τι μπορώ να κάνω;

3. Έχω εγκαταστήσει το πρόσθετο λογισμικό που υποδεικνύεται στο πεδίο Τεχνικές Απαιτήσεις, όμως το μαθησιακό αντικείμενο δεν λειτουργεί.

4. Πού μπορώ να βρω παλαιότερα μαθησιακά αντικείμενα, που απαιτούν πρόσθετα λογισμικά (π.χ. Adobe Flash Player, Adobe Shockwave Player, Unity 3D, Imagine Logo και Java);