Διεύθυνση Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "Διόφαντος" (ΙΤΥΕ)
Elina's Megalou photo
Δρ. Ελίνα Μεγάλου
Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, PhD
Διευθύντρια Διεύθυνσης Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "Διόφαντος" (ΙΤΥΕ)
τηλ: (+30) 210 33050744, κιν.: +30 6932457270
e.mail: megalou@cti.grΗ Ελίνα Μεγάλου είναι Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής (1991) με Διδακτορικό (2000) στο πεδίο της Σημασιολογικής Διαχείρισης Δεδομένων και Γνώσης (Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής). Είναι Διευθύντρια της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και υπεύθυνη του έργου «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΣΠΑ 2014-2020 (3/2017-9/2019, 2.4M€, dschool.edu.gr/dschool2-project/).

Εργάζεται στο ΙΤΥΕ από το 1988, σε διάφορες θέσεις και τμήματα (Υπολογιστικό Κέντρο [1988-1991], Ερευνητική Μονάδα «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα» [1992-1997)], Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας [1998-2009], Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού [2009 έως σήμερα]) έχοντας αποκτήσει συνολικά πάνω από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο της Πληροφορικής.

Διαθέτει εμπειρία 20 ετών σε διοίκηση, συντονισμό και διαχείριση αναπτυξιακών έργων μεγάλης κλίμακας και πολυπλοκότητας σε εθνικό επίπεδο, καθώς και ευρωπαϊκών έργων με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων φορέων, στο αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (εκπαιδευτικό λογισμικό, ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές διαδικτυακές υπηρεσίες για σχολεία). Στη διάρκεια της καριέρας της έχει διευθύνει έργα συνολικής αξίας άνω των 25Μ €.

Ήταν Αναπλ. Υπεύθυνη και συντόνισε το μεγάλης κλίμακας έργο του ΥΠΠΕΘ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της σχολικής εκπαίδευσης «Ψηφιακό Σχολείο: Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία και Αποθετήρια Μαθησιακών Αντικειμένων» (2010-2015, 8.7 M€, ΕΣΠΑ/ΕΠΕΔΒΜ, dschool.edu.gr), όπου συμμετείχαν πάνω από 200 εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί και 80 τεχνικοί. Στο πλαίσιο αυτό σχεδίασε και συντόνισε, ως επιστημονική υπεύθυνος, την ανάπτυξη και λειτουργία των Ψηφιακών Αποθετηρίων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» και του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη σχολική εκπαίδευση, καθώς και της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας «e-me». Επίσης ήταν υπεύθυνη συντονισμού επιμέρους δράσεων του έργου που αφορούσαν στην ανάπτυξη χιλιάδων μαθησιακών αντικειμένων, στον ψηφιακό εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων και στην προώθηση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού υλικού.

Σχεδίασε και συντόνισε ως Υπεύθυνη Έργου το πρόγραμμα ΠΛΕΙΑΔΕΣ (2003-2008, 7M€, ΕΠ ΚτΠ), κεντρική δράση του Υπουργείου Παιδείας για το εκπαιδευτικό λογισμικό της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που περιλάμβανε σχεδίαση προδιαγραφών, ανάθεση με διαγωνιστικές διαδικασίες σε οργανισμούς, εταιρίες και εκπαιδευτικούς 70 έργων ανάπτυξης προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού και εκπαιδευτικών σεναρίων, και παρακολούθηση της καλής εκτέλεσής τους. Επίσης, ήταν Υπεύθυνη του έργου ΚΙΡΚΗ (1998-2004, 5M€) που αφορούσε στον εξελληνισμό και στην προσαρμογή για τα Ελληνικά σχολεία 22 διεθνών προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ άλλων, σχεδίασε, διεκδίκησε και συντόνισε το έργο EduTubePlus (eContentPlus, 2008-2011, 4.6M€, 17 φορείς, 12 χώρες) που αφορούσε στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής διαδικτυακής βιντεοθήκης και υπηρεσίας με στόχο την παιδαγωγική αξιοποίηση του βίντεο στην τάξη. Συμμετείχε ως συντονιστής εκ μέρους του φορέα ΙΤΥΕ σε πολλά Ευρωπαϊκά έργα, μεταξύ των οποίων το Open Discovery Space [2012-2015, με 51 φορείς], συντονίζοντας τις εργασίες για τη συσσώρευση ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων και εκπαιδευτικών αποθετηρίων στην υποδομή του ODS, το SCIENTIX ΙΙ [2013-2016] για STEM education, το EnergyBITS [2011-2013] για θέματα βιώσιμης ενέργειας, και πρόσφατα το S.A.M.E. WORLD [EuropeAid, 2015-σήμερα] για θέματα Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης, έχοντας ρόλο Εθνικού Συντονιστή για την Ελλάδα και υπεύθυνης σχεδιασμού και λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου κατά της Περιβαλλοντικής αδικίας.

Έχει πολυετή εμπειρία σε θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας, με εξειδίκευση στα εξής πεδία: ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και λογισμικό για τη σχολική εκπαίδευση, Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Αποθετήρια, ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες e-learning, μεταδεδομένα και διεθνή πρότυπα, υπηρεσίες συσσώρευσης μεταδεδομένων, σημασιολογική μοντελοποίηση, Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (OERs) και Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές. Για πάνω από 10 χρόνια, παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στο Υπουργείο Παιδείας για τα παραπάνω θέματα, ενώ το διάστημα 2015-2017 ήταν Πρόεδρος της Υποεπιτροπής LRE (Learning Resource Exchange) του European SchoolNet (EUN).