Όλα τα Μαθησιακά Αντικείμενα right arrow icon 2010-2023 right arrow icon Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες right arrow icon Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες Δημοτικού

???jsp.display-item.title.cap???

ΒΡΕΣ ΠΟΣΑ ΖΩΑΚΙΑ ΕΙΝΑΙ!

???jsp.display-item.use.cap???
 
???jsp.display-item.share.cap???
Thumbnail
  
  
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.general-keyword.cap???
αριθμοί έως το 10 χρήση ποντικιού ζωάκια χρήση pad
  
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.users.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-intendedenduser.cap???
μαθητής/τρια, εκπαιδευτικός
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-context.cap???
προσχολική, δημοτικό
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-typicalagerange.cap???
4-9
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-language.cap???
ελληνικά
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.technical.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.technical-format.cap???
application/zip (5.97 MB)
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.technical-requirement-otherplatformrequirements.cap???
Το μαθησιακό αντικείμενο λειτουργεί μόνο online.
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.funding.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.funding-framework.cap???
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.project???:
  ???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.project???:
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.metadata-funding-framework.cap???
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.project???:
  ???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.project???:
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.additional.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.general-language.cap???
ελληνικά
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-interactivitytype.cap???
ενεργό/διαδραστικό
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.seal.lo???
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.seal.metadata???
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.taxon.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.classification-taxonpath.cap???
ΤΠΕ > Εφαρμογές ΤΠΕ > Χειρισμός Υπολογιστή
Μαθηματικά > Αριθμητική
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-learningresourcetype.cap???
ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.classification-teachingApproach.cap???
συμπεριφοριστική προσέγγιση > εξάσκηση και πρακτική
γνωστική προσέγγιση > επίλυση προβλήματος
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.classification-educationalObjective.cap???
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > διεργασία > να εφαρμόζουν
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.contributors.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.contributors.lo???
Δημιουργία: Άννα Σαριδάκη [ΙΤΥΕ]
Συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Αθανάσιος Τζιμογιάννης [ΙΤΥΕ]
Επικαιροποίηση / προσαρμογή: Παύλος Τουκίλογλου [ΙΤΥΕ]
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.contributors.metadata???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.distribution.cap???
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.licensor???: ΙΤΥΕ
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.publisher???: ΙΤΥΕ
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.licensor.metadata???: ΙΤΥΕ
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.publisher.metadata???: ΙΤΥΕ
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.annotations.cap???
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.annotations.createdOnDate???
09/07/2013
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.annotations.publishedOnDate???
09/07/2013
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.annotations.lastUpgradedOnDate???
02/09/2019
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.lifecycle-version.cap???
2.0
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.annotations.modifiedOnDate???
22/05/2020
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.annotations.lastUpdatedOnDate???
09/11/2022
ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ
09/07/2013
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
09/07/2013
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
09/11/2022
  
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.general-identifier.cap???
???alt.jsp.home.sitename.cap???
8521/3128
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.seal???
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.rights.cap???
lisence icon Στοιχεία αναφοράς
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0
Το παρόν Μαθησιακό Αντικείμενο χορηγείται με άδεια 'Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0'...???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.rights.links.more???