Όλα τα Μαθησιακά Αντικείμενα right arrow icon 2010-2023 right arrow icon Ξένες Γλώσσες - Αγγλικά right arrow icon Αγγλικά (ΨΣ)

???jsp.display-item.title.cap???

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS (COMIC)

???jsp.display-item.use.cap???
 
???jsp.display-item.share.cap???
Thumbnail
  
  
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.general-keyword.cap???
comic birthday cake shopping countable nouns uncountable nouns
  
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.users.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-intendedenduser.cap???
μαθητής/τρια, εκπαιδευτικός
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-context.cap???
δημοτικό
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-typicalagerange.cap???
9-12
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.classification-taxonpath.educationLevel.cap???
Α2-βασική γνώση
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-language.cap???
ελληνικά, αγγλικά
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.technical.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.technical-format.cap???
application/zip (738 KB)
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.funding.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.funding-framework.cap???
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.project???:
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.metadata-funding-framework.cap???
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.project???:
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.additional.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.general-language.cap???
αγγλικά
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-interactivitytype.cap???
αφηγηματικό
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.seal.lo???
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.seal.metadata???
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.taxon.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.classification-taxonpath.cap???
Αγγλικά > Διατροφή και αγορά > Κατανόηση γραπτού λόγου
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-learningresourcetype.cap???
εικόνα, κείμενο
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.classification-teachingApproach.cap???
συμπεριφοριστική προσέγγιση > εξάσκηση και πρακτική
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.classification-educationalObjective.cap???
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.contributors.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.contributors.lo???
Δημιουργία: Ομάδα Αγγλικής [ΙΤΥΕ]
Συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Βασιλική Μητσικοπούλου [ΙΤΥΕ]
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.contributors.metadata???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.distribution.cap???
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.licensor???: ΙΤΥΕ
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.publisher???: ΙΤΥΕ
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.licensor.metadata???: ΙΤΥΕ
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.publisher.metadata???: ΙΤΥΕ
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.annotations.cap???
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.annotations.createdOnDate???
08/08/2013
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.annotations.publishedOnDate???
08/08/2013
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.lifecycle-version.cap???
1.0
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.annotations.modifiedOnDate???
07/02/2023
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.annotations.lastUpdatedOnDate???
07/02/2023
ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ
08/08/2013
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
08/08/2013
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
07/02/2023
  
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.general-identifier.cap???
???alt.jsp.home.sitename.cap???
8521/3413
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.seal???
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.rights.cap???
lisence icon Στοιχεία αναφοράς
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0
Το παρόν Μαθησιακό Αντικείμενο χορηγείται με άδεια 'Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0'...???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.rights.links.more???