Όλα τα Μαθησιακά Αντικείμενα right arrow icon 2010-2023 right arrow icon Φυσικές Επιστήμες - Βιολογία right arrow icon Βιολογία Δημοτικού

???jsp.display-item.title.cap???

ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

???jsp.display-item.use.cap???
 
???jsp.display-item.share.cap???
Thumbnail
  
  
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.general-keyword.cap???
άγχος διατροφή κάπνισμα καρδιά κυκλοφορικό σύστημα ανθρώπου σωματική άσκηση υγεία
  
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.users.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-intendedenduser.cap???
μαθητής/τρια, εκπαιδευτικός
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-context.cap???
δημοτικό, γυμνάσιο
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-typicalagerange.cap???
9-15
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-language.cap???
ελληνικά
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.technical.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.technical-format.cap???
application/x-shockwave-flash (2.15 MB)
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.technical-requirement.cap???
πρόσθετο : Adobe Flash Player
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.funding.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.funding-framework.cap???
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.project???:
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.metadata-funding-framework.cap???
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.project???:
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.additional.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.general-language.cap???
ελληνικά
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-interactivitytype.cap???
μικτό
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-typicallearningtime.cap???
00:10:00
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.seal.lo???
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.seal.metadata???
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.taxon.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.classification-taxonpath.cap???
Βιολογία > Άνθρωπος και Υγεία > Διατροφή
Βιολογία > Μεταφορά ουσιών > Άνθρωπος- Κυκλοφορικό σύστημα
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-learningresourcetype.cap???
ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης, παρουσίαση
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.classification-teachingApproach.cap???
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.classification-educationalObjective.cap???
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.contributors.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.contributors.lo???
Δημιουργία: Κώστας Στυλιάδης [ΙΤΥΕ]
Παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Λίτσα Παυλάτου [ΙΤΥΕ]
Συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Λίτσα Παυλάτου [ΙΤΥΕ]
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.contributors.metadata???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.distribution.cap???
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.licensor???: ΙΤΥΕ
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.publisher???: ΙΤΥΕ
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.licensor.metadata???: ΙΤΥΕ
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.publisher.metadata???: ΙΤΥΕ
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.annotations.cap???
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.annotations.createdOnDate???
11/11/2013
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.annotations.publishedOnDate???
11/11/2013
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.lifecycle-version.cap???
1.0 (τελικό)
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.annotations.lastUpdatedOnDate???
09/11/2022
ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ
11/11/2013
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
11/11/2013
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
09/11/2022
  
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.general-identifier.cap???
???alt.jsp.home.sitename.cap???
8521/4126
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.seal???
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.rights.cap???
lisence icon Στοιχεία αναφοράς
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0
Το παρόν Μαθησιακό Αντικείμενο χορηγείται με άδεια 'Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0'...???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.rights.links.more???