Όλα τα Μαθησιακά Αντικείμενα right arrow icon 2004-2009 right arrow icon Έργα ΠΙ

???jsp.display-item.title.cap???

Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

???jsp.display-item.use.cap???
 
???jsp.display-item.share.cap???
Thumbnail
  
  
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.general-keyword.cap???
αίμα αιμοφόρο αγγείο αναπνοή διοξείδιο άνθρακα ερυθρό αιμοσφαίριο οξυγόνο πνευμονική κυψελίδα
  
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.users.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-intendedenduser.cap???
μαθητής/τρια, εκπαιδευτικός
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-context.cap???
γυμνάσιο, γενικό λύκειο, επαγγελματικό λύκειο (ΕΠΑ.Λ)
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-typicalagerange.cap???
12-18
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-language.cap???
ελληνικά
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.technical.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.technical-format.cap???
application/x-shockwave-flash (38 KB)
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.technical-requirement.cap???
πρόσθετο : Adobe Flash Player ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.seperator.and??? φυλλομετρητής : Internet Explorer ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.seperator.or??? φυλλομετρητής : Mozilla Firefox
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.funding.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.funding-framework.cap???
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.project???:
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.subcontract???:
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.metadata-funding-framework.cap???
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.project???:
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.additional.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.general-language.cap???
ελληνικά
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.seal.lo???
ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.seal.metadata???
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.taxon.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.classification-taxonpath.cap???
Βιολογία > Αναπνοή > Άνθρωπος - Αναπνευστικό σύστημα
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.educational-learningresourcetype.cap???
δυναμική γραφική αναπαράσταση
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.contributors.cap???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.contributors.lo???
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.subcontract.coordinator???: Φωτεινή Μπαρώνα
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.subcontract.supervisor???: ΙΕΠ
Δημιουργία: Γιώργος Μπίνας
Παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Ζαχαρίας Σκούρας
Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασιλική Περάκη
Τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Αδάμ Αγγελής
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.contributors.metadata???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.subcategories.distribution.cap???
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.licensor???: ΙΕΠ
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.publisher???: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.licensor.metadata???: ΙΤΥΕ
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.publisher.metadata???: ΙΤΥΕ
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.annotations.cap???
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.annotations.createdOnDate???
31/12/2008
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.annotations.publishedOnDate???
01/06/2014
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.lifecycle-version.cap???
1.0
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.categories.annotations.lastUpdatedOnDate???
01/01/2019
ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ
01/06/2014
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
01/06/2014
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
01/01/2019
  
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.general-identifier.cap???
???alt.jsp.home.sitename.cap???
8521/5786
???metadata.lom.lifecycle-contribute-role.seal???
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.rights.cap???
lisence icon Στοιχεία αναφοράς
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0
Το παρόν Μαθησιακό Αντικείμενο χορηγείται με άδεια 'Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0'...???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.metadata.lom.rights.links.more???