Όροι και Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης
του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ψηφιακό Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» (photodentro.edu.gr/ls), μαζί με τα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα δημιουργίας, συγγραφής και διαχείρισης Εκπαιδευτικών Σεναρίων «Φωτόδεντρο Learning Scenario Designer» και δημιουργίας και διαχείρισης Προτύπων για Εκπαιδευτικά Σενάρια «Φωτόδεντρο Learning Scenario Template Designer» (στο εξής, υπηρεσία «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια»), που ανέπτυξε και διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ) για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), υπόκεινται σε συγκεκριμένους όρους χρήσης που δεσμεύουν όποιον χρησιμοποιεί και αποκτά πρόσβαση σε αυτά. Με την πλοήγηση και χρήση της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια», οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης.

Το ITYE μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια». Η χρήση της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια», ύστερα από την ανακοίνωση της τροποποίησης, θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη. Η χρήση της υπηρεσίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σχετικά με τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

© - Η υπηρεσία «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» αναπτύχθηκε και παρέχεται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ) για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ).

Η υπηρεσία «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» αναγνωρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση των μελών της κοινότητας, που συμμετέχουν με την προσφορά των ψηφιακών τους αγαθών στην οικοδόμηση και τη βιωσιμότητά της. Για την προστασία των μελών και των συνεισφορών τους στην κοινότητα, η υπηρεσία «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» έχει υιοθετήσει την άδεια προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας Creative Commons. Ειδικότερα, το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της υπηρεσίας, είτε από το ΙΤΥΕ / ΥΠΑΙΘ είτε από τους χρήστες της, παρέχεται με τους όρους της άδειας χρήσης Attribution-NonCommercial-ShareAlike International (CC BY-NC-SA 4.0).

Επιτρέπεται δηλαδή η ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση του περιεχομένου, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης, με αναφορά στον δημιουργό ή τον δικαιούχο της άδειας και συναίνεση διανομής με την ίδια ή παρόμοια άδεια οποιουδήποτε παράγωγου του πρωτότυπου έργου. Η αδειοδότηση με την άδεια Creative Commons δεν επηρεάζει από μόνη της την ιδιοκτησία των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), ως φορέας ανάπτυξης και λειτουργίας της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια», έχει ρόλο «Εκδότη» για το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του Αποθετηρίου.

Το περιεχόμενο από ιστοτόπους τρίτων φορέων υπόκειται στους δικούς του περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ενότητα «Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων».

Περιορισμός ευθύνης του ΙΤΥΕ

 • Οι πάσης φύσεως υπηρεσίες, πληροφορίες και υλικό που εμπεριέχεται στην υπηρεσία «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» παρέχονται στη βάση του «ως έχει» («as is») και «ως διατίθενται» («as available») και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
 • Το ΙΤΥΕ, ως φορέας διαχείρισης και λειτουργίας της υπηρεσίας, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της, αλλά δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες και οι επιμέρους σελίδες της θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα.
 • Το ΙΤΥΕ δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των δεδομένων της πλατφόρμας ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή.
 • Το ΙΤΥΕ δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου της υπηρεσίας, το οποίο εκφράζει μόνον τις απόψεις των δημιουργών τους και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τους.
 • Το ΙΤΥΕ δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, αρνητικό διαφέρον, ζημία από ποινική δίωξη που προκύπτει ή απορρέει από την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών, των επιλογών και του περιεχομένου της πλατφόρμας.

Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων

Το περιεχόμενο της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» ενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η υπηρεσία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει το περιεχόμενό της μέσω «συνδέσμων», «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners), και δεν ευθύνεται για αυτά.

Η υπηρεσία «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Το ΙΤΥΕ δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει. Συνεπώς, το ΙΤΥΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία που θα υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης από τη χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων. Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/επισκέπτη και η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η χρήση αυτών υπόκεινται στους όρους τους οποίους αυτοί έχουν προσδιορίσει. Συνεπώς, για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια», καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται από το Εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστοσελίδα, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης. Τυχόν διαφορές, που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης και γενικότερα από τη χρήση της υπηρεσίας από τον επισκέπτη/χρήστη και οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Πάτρας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης (Acceptable Use Policy, AUP) της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους χρήστες (εγγεγραμμένους ή μη) να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο του Αποθετηρίου, καθώς και τα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα δημιουργίας, συγγραφής και διαχείρισης Εκπαιδευτικών Σεναρίων «Φωτόδεντρο Learning Scenario Designer» και δημιουργίας και διαχείρισης Προτύπων για Εκπαιδευτικά Σενάρια «Φωτόδεντρο Learning Scenario Template Designer» που περιλαμβάνει.

Όλοι οι χρήστες της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» πρέπει να συμμορφώνονται με τη συγκεκριμένη πολιτική, ο σκοπός της οποίας είναι η ενθάρρυνση της παραγωγής, διάθεσης και αξιοποίησης ψηφιακών εκπαιδευτικών σεναρίων, προστατεύοντας παράλληλα τους χρήστες και τα μέλη της κοινότητας του Αποθετηρίου από παράνομες ενέργειες.

Αποδεκτή Χρήση

 • Η χρήση της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» υπόκειται στις διατάξεις των ελληνικών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών. Όλο το υλικό το οποίο περιέχεται στο Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» διατίθεται στους χρήστες του αυστηρά για τους σκοπούς που ορίζει η εκάστοτε άδεια χρήσης (βλ. Γενικούς Όρους Χρήσης / Σχετικά με τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας).
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση της υπηρεσίας με σκοπό την πρόκληση ή την προσπάθεια πρόκλησης βλάβης σε ανήλικους.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση υλικού του Αποθετηρίου για την πραγματοποίηση ενεργειών εξαπάτησης, με σκοπό την αγορά ή την πώληση υλικού ή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια».
 • Δεν επιτρέπεται η συλλογή, είτε χειρωνακτικά είτε μέσω αυτoματοποιημένων διαδικασιών (harvesting), του υλικού του Αποθετηρίου, με σκοπό την ανάρτησή του σε οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων και τη διάθεσή του στο ευρύ κοινό.
 • Δεν επιτρέπεται η συλλογή, είτε χειρωνακτικά είτε μέσω αυτoματοποιημένων διαδικασιών (harvesting), των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων μελών της υπηρεσίας.
 • Οι χρήστες/επισκέπτες/μέλη της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» συμφωνούν να μην κάνουν κακόβουλη χρήση αυτής ή παρεμβολές στις υπηρεσίες, τους servers ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με την υπηρεσία.

Δημοσίευση Περιεχομένου

 • Οι χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Αποθετηρίου για:
  • (α) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, παραπλανητικό, αναληθές, ψευδές, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, είναι ακατάλληλο για ανήλικους ή δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, προκαλεί συναισθήματα οργής ή συνιστά ποινικό αδίκημα.
  • (β) Ανάρτηση στοιχείων και περιεχομένου που προσβάλλει τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες της υπηρεσίας και του Διαδικτύου γενικότερα, δεν σέβεται τους νόμους, τα χρηστά ήθη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες ή αντιβαίνει στους ελληνικούς και διεθνείς νόμους και στα ήθη χρήσης του Διαδικτύου.
  • (γ) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή περιεχομένου/λογισμικού το οποίο προωθεί ή διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή υπηρεσίες, άμεσα ή έμμεσα, έστω και αν αυτά έχουν σχέση με την εκπαίδευση (π.χ. βιβλία).
  • (δ) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, παιχνιδιών, animation, σχεδίων μαθημάτων κ.ά.) από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο και παραβιάζει εμπράγματα δικαιώματα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε ατόμου ή φορέα.
 • Σε περίπτωση παραβίασης του παραπάνω άρθρου και ειδικά στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ), το ΙΤΥΕ διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού της πρόσβασης στην υπηρεσία ή/και τερματισμού του λογαριασμού του χρήστη, χωρίς απαραίτητα προηγούμενη προειδοποίηση του χρήστη.
 • Οι χρήστες της υπηρεσίας θα πρέπει να καταβάλλουν επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων τα οποία μπορεί να βλάψουν την υπηρεσία ή άλλους χρήστες του Διαδικτύου.
 • Οι χρήστες της υπηρεσίας θα πρέπει να καταβάλλουν επαρκείς προσπάθειες και να κάνουν ελέγχους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται, όσο είναι δυνατόν, ότι το περιεχόμενο που αναρτούν δεν περιλαμβάνει εξωτερικούς συνδέσμους που δεν λειτουργούν (broken links) ή συνδέσμους προς μη ασφαλείς ιστοσελίδες.
 • Με στόχο να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στο μέλλον με συνδέσμους που δεν λειτουργούν (broken links) ή με σελίδες που περιλαμβάνουν διαφημιστικό ή ανάρμοστο περιεχόμενο, οι χρήστες της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» θα πρέπει να φροντίζουν, ώστε οι σύνδεσμοι που προστίθενται σε ένα Εκπαιδευτικό Σενάριο να δεικτοδοτούν σε ασφαλείς ιστοσελίδες, π.χ. ιστοτόπους επιστημονικών φορέων, περιοδικών, συνεδρίων ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πολιτισμικών φορέων (όπως μουσείων) κ.λπ. Επίσης, αποτελεί καλή πρακτική να σημειώνουν, δίπλα από κάθε σύνδεσμο, την ημερομηνία τελευταίας προσπέλασης και ελέγχου, με την ακόλουθη μορφή: σύνδεσμος (ενεργό και ελεγμένο στις ημερομηνία), π.χ. http://hellenicplatform.org/oi-17-stoxoi/ (ενεργό και ελεγμένο στις 16/04/2021).
 • Το ΙΤΥΕ (διαχειριστές της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια») δικαιούται να διαγράφει/αποδημοσιεύει υλικό χρηστών το οποίο παραβιάζει τους παραπάνω όρους, τις κείμενες διατάξεις, την πνευματική ιδιοκτησία άλλων ή γενικά είναι επιβλαβές για την κοινότητα της υπηρεσίας, στην περίπτωση που θα γίνει αντιληπτό ή θα υπάρξει αποδεδειγμένη αναφορά.
 • Για λόγους συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές ταξινόμησης του εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπως αυτές ορίζονται στα Αποθετήρια Φωτόδεντρο και στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ, το ΙΤΥΕ (διαχειριστές της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια») διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί στοιχεία μεταδεδομένων των εκπαιδευτικών σεναρίων, με στόχο τη διευκόλυνση της αναζήτησης και του εντοπισμού των εκπαιδευτικών σεναρίων από τους χρήστες.

Δημοσίευση Σχολίων

 • Οι χρήστες της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» απαγορεύεται να αναρτούν σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά, ρατσιστικά, παραβιάζουν την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, είναι ακατάλληλα για ανήλικους ή δύναται να προκαλέσουν βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο, προκαλούν συναισθήματα οργής, συνιστούν ποινικό αδίκημα, ή ενθαρρύνουν το είδος συμπεριφοράς που περιγράφηκε ως άνω, προωθούν ή διαφημίζουν εμπορικά προϊόντα ή υπηρεσίες, άμεσα ή έμμεσα, έστω και αν αυτά έχουν σχέση με την εκπαίδευση (π.χ. βιβλία).
 • Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παραπάνω άρθρου το ΙΤΥΕ (διαχειριστές του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια»):
  • διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει/αποδημοσιεύει σχόλια χρηστών που παραβιάζουν τους όρους ή γενικά είναι επιζήμια για την κοινότητα, στην περίπτωση που γίνει αντιληπτό ή υπάρξει αποδεδειγμένη αναφορά από μέλη της κοινότητας, χωρίς ωστόσο να υποχρεούται να ελέγχει το σύνολο ή μη των αναρτήσεων/σχολίων.
  • διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού της πρόσβασης στην υπηρεσία και/ή τερματισμού του λογαριασμού του χρήστη, χωρίς απαραίτητα προηγούμενη προειδοποίηση του χρήστη.
 • Η ανάρτηση θεμάτων συζήτησης ή σχολίων που είναι εκτός θέματος και αβάσιμα, θεωρούνται μορφές spamming και για αυτό αφαιρούνται. Το ΙΤΥΕ (διαχειριστές της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια») διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει/αποδημοσιεύει σχόλια χρηστών που παραβιάζουν τον όρο αυτό, εφόσον αυτά μειώνουν την αξία της υπηρεσίας στα μέλη του, χωρίς ωστόσο να υποχρεούται να ελέγχει το σύνολο ή μη των αναρτήσεων/σχολίων.

Επιβολή Πολιτικής

 • Κάθε εκπαιδευτικό σενάριο που δημοσιεύεται από κάποιον χρήστη φέρει αρχικά την ένδειξη «Μη ελεγμένο», έως ότου οι διαχειριστές του Αποθετηρίου επιβεβαιώσουν ότι αυτό συμμορφώνεται με τους όρους της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» και ειδικότερα με την ενότητα «Δημοσίευση Περιεχομένου». Τονίζεται ότι η μη ύπαρξη ένδειξης «Μη ελεγμένο» υποδηλώνει αποκλειστικά τη συμμόρφωση του εκπαιδευτικού σεναρίου με τους όρους της υπηρεσίας και σε καμία περίπτωση δεν αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας του περιεχομένου του ή της παιδαγωγικής προσέγγισης που ακολουθεί.
 • Εκπαιδευτικά σενάρια ή σχόλια που παραβιάζουν Όρους της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» μπορούν να αναφερθούν (report) ως ακατάλληλα από τα μέλη της κοινότητας της υπηρεσίας.
 • Στην περίπτωση που εντοπιστεί οποιουδήποτε είδους παραβίαση των όρων της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια», οι χρήστες καλούνται να επικοινωνήσουν με τους διαχειριστές του Αποθετηρίου στο ΙΤΥΕ, στέλνοντας μήνυμα στο photodentro_ls@cti.gr και παρέχοντας επιμέρους πληροφορίες, όπως την ώρα και την ημέρα της εν λόγω παραβίασης, το όνομα του χρήστη ή το url του σεναρίου στο οποίο διαπιστώνεται η παραβίαση.
 • Εκπαιδευτικά σενάρια ή σχόλια για τα οποία έχουν γίνει αναφορές ακαταλληλότητας από 2 (δύο) τουλάχιστον μέλη της κοινότητας του «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» αυτόματα θα αποδημοσιεύονται/διαγράφονται.
 • Το ΙΤΥΕ, ως φορέας διαχείρισης της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια», διατηρεί το δικαίωμα να αποδημοσιεύει/διαγράφει εκπαιδευτικά σενάρια ή σχόλια που έχουν αποδεδειγμένα αναφερθεί ως ακατάλληλα, σύμφωνα με τις ως άνω διαδικασίες.
 • Το ΙΤΥΕ, ως φορέας διαχείρισης της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια», διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει τις ως άνω αναφορές, εφόσον αυτές κριθούν αβάσιμες, σύμφωνα με τους όρους της ενότητας «Δημοσίευση Περιεχομένου» ή «Δημοσίευση Σχολίων» της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα εν λόγω εκπαιδευτικά σενάρια/σχόλια δύνανται να δημοσιεύονται εκ νέου.

Αποκλεισμός Λογαριασμού Χρήστη

 • Το ΙΤΥΕ, ως φορέας διαχείρισης της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια», διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς πρότερη ενημέρωση, να αποκλείσει/περιορίσει τον λογαριασμό ενός χρήστη και την πρόσβαση αυτού στην υπηρεσία, όταν έχει κατ’ επανάληψη αναφερθεί να παραβιάζει την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης της υπηρεσίας.
 • Οι χρήστες της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» συμφωνούν ότι οι περιορισμοί / αποκλεισμοί των λογαριασμών τους είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΙΤΥΕ (διαχειριστών του Αποθετηρίου), το οποίο δεν υποχρεούται να δικαιολογηθεί σε αυτούς ή σε κάποιο τρίτο μέρος για τον περιορισμό, τερματισμό ή τη διακοπή της πρόσβασής τους στην υπηρεσία.
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στην υπηρεσία «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια», την οποία ανέπτυξε και διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ) για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών. Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται από την οικεία νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και ο Ν.4624/2019) μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα προσδιορισμένο ή –επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών– προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Πληροφορίες που αφορούν σε νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Η πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία (Ν.4624/2019) και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στην υπηρεσία. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη σελίδα https://www.cti.gr/el/general-privacy-statement.

Το ΥΠΑΙΘ μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω της υπηρεσίας. Με την πλοήγηση και χρήση της υπηρεσίας, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Υπεύθυνος φορέας

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» είναι:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠΑΙΘ)
Ανδρέα Παπανδρέου 37,
Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

«Εκτελών την Επεξεργασία» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου είναι:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ)
Κτίριο "Δ. Μαρίτσας", Νίκου Καζαντζάκη
Πανεπιστημιούπολη Πατρών
265 04 Ρίον, Τ.Θ. 1382
Email: info.cti@cti.gr
Τηλ: 2610960300
Φαξ: 2610960490

Για την ενημέρωσή σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) στο dpo@minedu.gov.gr. Σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1-3, TK 115 23 Αθήνα, email: complaints@dpa.gr.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η υπηρεσία - Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει η υπηρεσία «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» κατά την εγγραφή των χρηστών είναι:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Οι χρήστες που συνδέονται στην υπηρεσία «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» με τον λογαριασμό τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), κατά την σύνδεσή τους συναινούν ότι τα παραπάνω στοιχεία ανασύρονται από τη βάση δεδομένων του ΠΣΔ. Τα στοιχεία (credentials) που ζητούνται για τη σύνδεση των χρηστών στο Αποθετήριο αποσκοπούν στη διαπίστευση της εκπαιδευτικής τους ιδιότητας και είναι απολύτως εμπιστευτικά.

Η υπηρεσία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών της. Η επεξεργασία περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα και κατάλληλα για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών της πλατφόρμας.

Η επεξεργασία υπόκειται στους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και του συναφούς Eνωσιακού δικαίου, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών συνθηκών και συμβάσεων.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας της υπηρεσίας είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας και για την παροχή των υπηρεσιών της προς εσάς. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μόνο για τις ανάγκες αυτής της λειτουργίας. Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν ελάχιστα στελέχη του φορέα λειτουργίας (ΙΤΥΕ), τα οποία έχουν δεσμευθεί για την τήρηση εχεμύθειας. Επιπλέον, διαθέτουμε επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη δικαιούμενα πρόσωπα) από τα συστήματά μας.

Δημόσιο Προφίλ χρήστη

 • Οι χρήστες της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες που έχουν καταχωρίσει στο προφίλ τους (εκτός από τις ενότητες για τις οποίες έχει επιλεγεί η απόκρυψή τους), καθώς και όλες οι τυχόν αξιολογήσεις και τα σχόλια σε υλικό τρίτων που έχουν καταθέσει, είναι δημόσια και ανοιχτά σε όλους. Ως εκ τούτου, δεν αποτελούν εμπιστευτικά στοιχεία που διέπονται από τους νόμους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Η υπηρεσία «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» δεν ευθύνεται για τυχόν εμφάνιση προσωπικών δεδομένων τα οποία εμφανίζονται στις δικτυακές σελίδες μέσω υπηρεσιών καταλόγου και εξυπηρετητών αναζήτησης.
 • Οι χρήστες της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» συμφωνούν ότι δεν θα εισάγουν ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες στο προφίλ τους. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστωθεί ότι οι πληροφορίες που έχουν εισαγάγει είναι ψευδείς, το ΙΤΥΕ διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού και/ή τερματισμού της πρόσβασης στην υπηρεσία.
 • Οι χρήστες της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού τους και για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω αυτού. Στο τέλος κάθε συνεδρίας, οφείλουν να αποσυνδέονται από τον λογαριασμό τους. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστωθεί παραβίαση και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους, συμφωνούν να ενημερώσουν άμεσα τους διαχειριστές του Αποθετηρίου στο ΙΤΥΕ.

Διαγραφή χρήστη

Σχετικά με το δικαίωμα διαγραφής χρήστη:

 • Όλοι οι χρήστες έχουν δικαίωμα διαγραφής τους από την υπηρεσία «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια», σύμφωνα με τους όρους GPPR, στέλνοντας μήνυμα στο photodentro_ls@cti.gr.
 • Στην περίπτωση που ένας χρήστης ζητήσει τη διαγραφή του από την υπηρεσία «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια», το αίτημα αυτό συμπαρασύρει και τα εξής: α) το προφίλ χρήστη στην υπηρεσία, β) όλα τα εκπαιδευτικά σενάρια και το ψηφιακό υλικό που έχει αναρτήσει ή/και δημοσιεύσει, περιλαμβανομένης και της σχετικής τεκμηρίωσης / μετασχολιασμού αυτών και γ) όλη τη δραστηριότητα του χρήστη (όπως σχόλια και αξιολογήσεις αντικειμένων άλλων χρηστών).
 • Μετά τη διεκπεραίωση του αιτήματος διαγραφής χρήστη, δεν είναι εφικτή η επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση.

Πολιτική για Cookies

Η υπηρεσία «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» χρησιμοποιεί cookies με μόνο σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της και τη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης. Κάθε φορά που επισκέπτεστε την πλατφόρμα, θα σας ζητείται να αποδέχεστε τη χρήση των cookies σε αυτήν. Τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies και μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο επισκέπτη/χρήστη αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν. Ουδεμία περαιτέρω επεξεργασία, προώθηση ή ανταλλαγή γίνεται στα δεδομένα αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε τη σχετική πολιτική των υπηρεσιών του Ψηφιακού Σχολείου για τη χρήση cookies εδώ https://dschool.edu.gr/cookies-policy/.