Εγχειρίδια Xρήσης

Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ

ΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

εγχειρίδιο χρηστών

Φωτόδεντρο Learning Scenario Designer

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

εγχειρίδιο χρηστών

Φωτόδεντρο Learning Scenario Template Designer

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

εγχειρίδιο χρηστών