Κίνηση πλαισίου σε ομογενές μαγνητικό πεδίο

Δημιουργήθηκε στις 10/11/2019 - Φώτης Ζαφειριάδης. Ιστοσελίδα προσομοιώσεων:users.sch.gr/fotiszaf