ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ


Το Περιβολάκι μας_http://blogs.sch.gr/geapostoli/

  • Συμπληρώστε το σταυρόλεξο πατώντας με το ποντίκι του υπολογιστή πάνω στον αριθμό που θέλετε κάθε φορά. Πληκτρολογήστε τις λέξεις στα πεδία που εμφανίζονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. 
  • Πατήστε τη λέξη Εισαγωγή για να εισαχθούν οι λέξεις στο σταυρόλεξο.Κάντε κλικ στη λέξη " Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Αν δυσκολευτείτε , κάνε κλικ στη "Βοήθεια " για να δειτε το πρώτο γράμμα της λέξης. Αν δυσκολευτείτε και πάλι κάντε και δεύτερο κλικ στη "Βοήθεια" για να δειτε και το δεύτερο γράμμα κ.ο.κ


1       2               
                  
                  
     3               
                  
4                    
                  
         5         6    
7                    
                  
 8                   
        9            
                  
  10                  
                  
        11