Το μνημειο του Φιλοπαππου
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Μνημείο Φιλοπάππου βρίσκεται ΝΔ της Ακρόπολης Αθηνών. Ο ομώνυμος σήμερα λόφος, στην αρχαιότητα λεγόταν λόφος Μουσών. Ο Φιλόπαππος ήταν εγγονός του Αντιόχου Δ΄ του Επιφανούς, τελευταίου Βασιλέως της Κομμαγηνής στη Συρία, που είχε ανακηρυχθεί Ύπατος της Αθήνας (90 - 100 μ.Χ.), καθώς επίσης και "Αθηναίος πολίτης". Το μνημείο αυτό είχε τον χαρακτήρα Μαυσωλείου και όχι απλού μνημείου όπως καθιερώθηκε να λέγεται, αφού έφερε νεκρικό θάλαμο ύψους 9 μέτρων και απέναντι από την είσοδό του υπήρχε η σαρκοφάγος του Φιλοπάππου.
Πρόκειται για φωτογραφικό τύπωμα, που αποτυπώθηκε γύρω στα 1870 από το φωτογράφο Πέτρο Μωραΐτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μαθητές/τριες προσπαθούν να μαντέψουν τι μπορεί να ήταν αυτό το μνημείο. Στη συνέχεια βρίσκουν πληροφορίες σχετικές, στο διαδίκτυο, τόσο για το συγκεκριμένο μνημείο, όσο και για το Φιλόπαππο.
Οι μαθητές/τριες αναζητούν στο λεξικό τη διαφορά ανάμεσα στην έννοια μνημείο και μαυσωλείο.
Βρίσκουν πληροφορίες για την ανακάλυψη και την εξέλιξη της φωτογραφίας στο πέρασμα των αιώνων. Φτιάχνουν ένα ταμπλό με φωτογραφίες της χρονικής περιόδου 1800. Βγάζουν δικές τους φωτογραφίες και τις αναρτούν στο blog του σχολείου, ή σε ένα νέο ταμπλό.
Καλούν στο χώρο του σχολείου έναν επαγγελματία φωτογράφο και συνομιλούν μαζί του για την τέχνη της φωτογραφίας και το επάγγελμα του φωτογράφου.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:00:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/1152
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μουσείο Μπενάκη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μουσείο Μπενάκη (Μουσείο Μπενάκη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη > Πολιτισμική Ποικιλότητα- Πολιτιστική Κληρονομιά > Σύνδεση Πολιτιστικής Κληρονομιάς με στοιχεία / υλι...
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Εφαρμογές ΤΠΕ > Οι ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Λεξιλόγιο - Σημασιολογία > Λεξική και προτασιακή σημασία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
εποικοδομητισμός > έρευνα δράσης
εποικοδομητισμός > κοινότητες πρακτικής
εποικοδομητισμός > μάθηση μέσα από το σχεδιασμό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ψυχοκινητικός > να δρουν με ανεξαρτησία, επιδεξιότητα και με ακρίβεια
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΑΚΩΣΤΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Μουσείο Μπενάκη
εκδότης: Μουσείο Μπενάκη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ