Συχνές Ερωτήσεις

1. Κάποια μαθησιακά αντικείμενα στο Φωτόδεντρο δεν λειτουργούν στον υπολογιστή μου. Τι μπορώ να κάνω;

Κάποια μαθησιακά αντικείμενα χρειάζονται την εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού για να λειτουργήσουν. Για παράδειγμα, τα αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί σε Java (π.χ. αντικείμενα GeoGebra), Flash, ShockWave ή Unity απαιτούν την εγκατάσταση του αντίστοιχου λογισμικού για τη λειτουργία τους.

Μπορείτε να δείτε τις απαιτήσεις των μαθησιακών αντικειμένων για εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού στη σελίδα περιγραφής του αντικειμένου, και συγκεκριμένα στο πεδίο Τεχνικές Απαιτήσεις της ενότητας Τεχνικά Στοιχεία.

2. Έχω εγκαταστήσει το πρόσθετο λογισμικό που υποδεικνύεται στο πεδίο Τεχνικές Απαιτήσεις, όμως το μαθησιακό αντικείμενο δεν λειτουργεί.

Πολλοί φυλλομετρητές εφαρμόζουν μια νέα πολιτική ασφαλείας για την εκτέλεση πρόσθετων λογισμικών όπως Java, Flash, ShockWave ή Unity.

Στον ακόλουθο πίνακα μπορείτε να δείτε εάν το πρόσθετο λογισμικό που απαιτείται για τη λειτουργία του μαθησιακού αντικειμένου είναι συμβατό με τον φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε.

Για τις επιπλέον ρυθμίσεις, συμβουλευτείτε τις οδηγίες που βρίσκονται στην τελευταία στήλη.


Συμβατότητα πρόσθετων λογισμικών με κοινούς φυλλομετρητές
Πρόσθετο Λογισμικό Internet Explorer Microsoft Edge Mozilla Firefox Google Chrome Οδηγίες
Java Οδηγίες για

Java

Unity Οδηγίες για

Unity

Adobe Flash Player Οδηγίες για

Adobe Flash Player

Adobe Shockwave Player Οδηγίες για

Adobe Shockwave Player

Google Earth Οδηγίες για

Google Earth