Οι φυλακες του Σωκρατη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο λόφο Θησείο, στο κέντρο της Αθήνας, υπάρχει η σπηλιά που εμφανίζεται στη συγκεκριμένη φωτογραφία, όπου σύμφωνα με την παράδοση του τόπου και τα γραπτά του Πλάτωνα και του Ξενοφώντα, σε αυτή τη σπηλιά, φέρεται να κρατήθηκε ο καταδικασμένος σε θάνατο με κώνειο Σωκράτης, ο Αρχαίος Αθηναίος Φιλόσοφος. Γι’ αυτό έχει το όνομα: Η Φυλακή του Σωκράτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η συγκεκριμένη φωτογραφία με θέμα "οι φυλακές του Σωκράτη", μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο διαθεματικά στα μαθήματα Θρησκευτικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Φιλοσοφία. Οι μαθητές με έναυσμα τη φωτογραφία μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τη ζωή, το θάνατο και τα ιδεώδη του Σωκράτη.
Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει έμπρακτα στους μαθητές τη μαιευτική - διαλεκτική μέθοδο. Τους οδηγεί στην επίλυση προβλήματος με βάση αυτήν την μέθοδο. Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες εφαρμόζουν σε ομάδες αυτήν την μέθοδο, σε θέματα που συναποφασίζουν. Οδηγούνται σταδιακά στη μεταγνώση αυτής της διαδικασίας.
Με βάση τη φωτογραφία, οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες για την οικοδόμηση της αρχαίας Αθήνας, στα πλαίσια της οποίας δημιουργήθηκαν οι φυλακές του Σωκράτη. Μαθαίνουν για τα υλικά κατασκευής και τα οικοδομήματα στο Θησείο και την Ακρόπολη, για την εργασία των δούλων και τον τρόπο ζωής των ελεύθερων πολιτών.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:00:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/1156
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μουσείο Μπενάκη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μουσείο Μπενάκη (Μουσείο Μπενάκη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Γεωγραφία - Γεωλογία > Ανθρωπογενές περιβάλλον > Κοινωνική ζωή και Πολιτισμός
Θρησκευτικά > Πίστη > Ουσία-Προσφορά-Αμφισβήτηση
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Διαδίκτυο > Παγκόσμιος Ιστός
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > επίλυση προβλήματος
εποικοδομητισμός > σωκρατική-μαιευτική διδασκαλία
εποικοδομητισμός > έρευνα δράσης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να οργανώνουν αξίες
συναισθηματικός > να διαμορφώνουν και να ακολουθούν ένα σύστημα αξιών
ψυχοκινητικός > να προσαρμόζονται και να δρουν δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΑΚΩΣΤΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Μουσείο Μπενάκη
εκδότης: Μουσείο Μπενάκη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ