Χαρτης της περιοχης των Κυθηρων
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χάρτης των Κυθήρων και των Αντικυθήρων με την Ελαφόνησο και το ακρωτήριο Ταίναρο στη Λακωνία. Περιλαμβάνεται σε χαρτογραφική μελέτη του Βενετού ζωγράφου και χαράκτη Marco Boschini (1613-1678), για το Αιγαίο και οκτώ νησιά, η οποία εκδόθηκε στα μέσα του 17ου αιώνα. Στο χάρτη επισημαίνονται τα τοπωνύμια με τα ιταλικά τους ονόματα. Κάποια από αυτά έχουν διασωθεί μέχρι και σήμερα όπως δείχνει η διατήρηση της ιταλικής ονομασίας Cerigo για τα Κύθηρα, η οποία παρέμεινε ως Τσιρίγο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ο χάρτης της εικόνας μπορεί να αξιοποιηθεί ως αφόρμηση και παράδειγμα για διερευνητικού χαρακτήρα διαθεματικές προσεγγίσεις που θα διαχέονται στα μαθήματα της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, της Τοπικής Ιστορίας, της Αισθητικής Αγωγής και της Γλώσσας. Οι μαθητές συνεργάζονται σε ομάδες και με βάση τον χάρτη της εικόνας καλούνται να εντοπίσουν παρόμοιους χάρτες από άλλες περιοχές, ή χάρτες που αποτυπώνουν την ίδια περιοχή και δημιουργήθηκαν σε άλλη ιστορική περίοδο. Καταγράφουν, συγκρίνουν μεταξύ τους και, τελικά, παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους τις πληροφορίες που προκύπτουν από την έρευνα τους. Στόχος της όλης προσέγγισης μπορεί να είναι η χαρτογράφηση από τους ίδιους τους μαθητές μιας περιοχής ή η χαρτογραφική απόδοση της περιοχής των Κυθήρων με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και χρήση των ΤΠΕ, όπου θα ενσωματώσουν και άλλες πληροφορίες (ιστορικές, οικονομικές, κοινωνικές), θα επισημάνουν μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους και θα προτείνουν τουριστικές διαδρομές.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:00:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/1266
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) Modern period (up to the 18th century A.D.)Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός Arts, Letters and CultureΤέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
Γεωγραφία - Γεωλογία Geography - GeologyΓεωγραφία - Γεωλογία > Χάρτες MapsΧάρτες > Στοιχεία χάρτη Map elementsΣτοιχεία χάρτη
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ Information & Communication Technologies (ICT)Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Διαδίκτυο InternetΔιαδίκτυο > Συμμετοχικός Ιστός Participative WebΣυμμετοχικός Ιστός
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Θέματα TopicsΘέματα > Ελλάδα / Ευρώπη / Άλλοι τόποι Greece - Europe - Other placesΕλλάδα / Ευρώπη / Άλλοι τόποι
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση > εξάσκηση και πρακτική
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > επίλυση προβλήματος
εποικοδομητισμός > εμπειρική μάθηση
εποικοδομητισμός > έρευνα δράσης
εποικοδομητισμός > κοινότητες πρακτικής
εποικοδομητισμός > μάθηση μέσα από το σχεδιασμό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να εφαρμόζουν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
συναισθηματικός > να οργανώνουν αξίες
ψυχοκινητικός > να δρουν με αυτοπεποίθηση με βάση οδηγίες
ψυχοκινητικός > να δρουν με ανεξαρτησία, επιδεξιότητα και με ακρίβεια
ψυχοκινητικός > να προσαρμόζονται και να δρουν δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ