Βοσπορος, μερικη αποψη του Μπουγιουκντερε
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για εικόνα χαρακτικού που απεικονίζει άποψη του Μπουγιούκντερε, στα τέλη του 18ου αιώνα. Η εικόνα προέρχεται από τον δεύτερο τόμο, για τη Μικρά Ασία, της σημαντικής περιηγητικής έκδοσης του Γάλλου ευγενούς, περιηγητή και διπλωμάτη, κόμη Choiseul-Gouffier (1752 - 1817). Το εικονιζόμενο χωριό βρίσκεται στην ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου, μετά τα Θεραπειά, στην Κωνσταντινούπολη. Στο σημείο αυτό η ακτή σχηματίζει μια γωνία και ένα βαθύ κόλπο, για αυτό και στα ελληνικά πήρε το όνομα Βαθυρρύαξ. Εδώ βρίσκεται και το πιο πλατύ σημείο του Βοσπόρου, ανάμεσα στην ευρωπαϊκή και την ασιατική ακτή, που μόλις, όμως, ξεπερνά τα 3 χιλιόμετρα. Στο χαρακτικό αποτυπώνονται, στην ευρωπαϊκή ακτή, ο κόλπος με το λιμάνι και την προκυμαία, τα οικήματα του χωριού, ιστιοφόρα πλοία που διαπλέουν το Βόσπορο, ένας βοσκός με τα βουβάλια του. Στην απέναντι, ασιατική, ακτή φαίνεται το βουνό Γίγας, ενώ διακρίνεται, επίσης, ένα φρούριο. Η εικόνα έχει έντονο ειδυλλιακό χαρακτήρα, δείγμα του ρομαντικού περιηγητισμού της εποχής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο ενός πολύωρου σχεδίου εργασίας (project) που θα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του Μπουγιούκντερε, ή του Βοσπόρου από τα αρχαία μέχρι τα νεότερα χρόνια. Οι μαθητές θα μπορούσαν να ασχοληθούν, εναλλακτικά, και με τα λιμάνια και τους πορθμούς και τη διαχρονική σημασία τους ή με τη ζωή σε ένα λιμάνι του τέλους του 18ου αιώνα. Σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται απαραίτητη η ένταξη της εικόνας στα ευρύτερα ιστορικά συμφραζόμενα της περιόδου. Η διδασκαλία μπορεί να εκτείνεται στα μαθήματα της Ιστορίας, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Γεωγραφίας. Η χρήση των ΤΠΕ κρίνεται, επίσης, απαραίτητη για τη συλλογή πληροφοριών και την τελική σύνθεση και παρουσίαση των εργασιών των μαθητών.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:00:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/1268
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) Modern period (up to the 18th century A.D.)Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) > Οικονομία EconomyΟικονομία
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) Modern period (up to the 18th century A.D.)Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) > Κοινωνική και πολιτική οργάνωση Social and political organizationΚοινωνική και πολιτική οργάνωση
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) Modern period (up to the 18th century A.D.)Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός Arts, Letters and CultureΤέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
Γεωγραφία - Γεωλογία Geography - GeologyΓεωγραφία - Γεωλογία > Ανθρωπογενές περιβάλλον Man-made environmentΑνθρωπογενές περιβάλλον > Ανάπτυξη DevelopmentΑνάπτυξη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > επίλυση προβλήματος
εποικοδομητισμός > εμπειρική μάθηση
εποικοδομητισμός > έρευνα δράσης
εποικοδομητισμός > κοινότητες πρακτικής
εποικοδομητισμός > μάθηση μέσα από το σχεδιασμό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να εφαρμόζουν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ψυχοκινητικός > να δρουν με αυτοπεποίθηση με βάση οδηγίες
ψυχοκινητικός > να δρουν με ανεξαρτησία, επιδεξιότητα και με ακρίβεια
ψυχοκινητικός > να προσαρμόζονται και να δρουν δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ