Το Θεατρο του Διονυσου στην Αθηνα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παριστάνεται τμήμα του αρχαίου θεάτρου του Διονύσου που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της νότιας πλευράς της Ακρόπολης. Το μεγαλύτερο μέρος των καταλοίπων που διατηρούνται σήμερα ανήκει στη μνημειακή διαμόρφωση του θεάτρου από τον άρχοντα της Αθήνας Λυκούργο, στο δεύτερο μισό του 4ου αι. π.Χ. Στη φωτογραφία διακρίνεται χριστιανικός ναός ο οποίος ανεγέρθηκε γύρω στα τέλη του 5ου αι. μ.Χ. στην ανατολική πάροδο του θεάτρου. Πρόκειται για μία μονόκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική και η ορχήστρα του θεάτρου χρησιμοποιήθηκε ως αυλή της. Διακρίνονται τα λίθινα καθίσματα του κοίλου τα εδώλια, οι κλίμακες που διαιρούν το κοίλο σε κερκίδες και ελάχιστα στοιχεία απο το διάζωμα. Διακρίνεται ο εύριπος για την απορροή των υδάτων και στοιχεία απο την προεδρία, το χώρο θέασης των επισήμων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το Μ.Α. μπορεί να αξιοποιηθεί για τη διδασκαλία θεμάτων σχετικά με την ιστορία και ειδικότερα την αρχιτεκτονική εξέλιξη των αρχαίων θεάτρων. Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς ως εποπτικό υλικό στο πλαίσιο άμεσης διδασκαλίας, για να γνωρίσουν οι μαθητές του Δημοτικού, την τεχνική της αρχιτεκτονικής αρχαίων θεάτρων, αλλά και τις καινοτόμες πολιτιστικές ανάγκες που υπηρετούσε ο χώρος. Εμβαθύνοντας σε θέματα παιδαγωγικής αξίας των θεατρικών παραστάσεων (για τους Αρχαίους Έλληνες το θέατρο θεωρούσαν ότι είναι διδακτικό και το έβλεπαν και ως ένα είδος ανακούφισης, κάθαρσης) προτείνεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διερευνητικής μάθησης, από τους μαθητές του γυμνασίου στο μάθημα της Ιστορίας και στις Ερευνητικές Εργασίες ή σε project στην Ευέλικτη Ζώνη για το δημοτικό, η σχέση της αρχιτεκτονικής των αρχαίων θεάτρων με την ακουστική ποιότητα των παραστάσεων που τελούνταν και την αισθητική των χώρων αυτών. Προτείνεται η ολιστική προσέγγιση και μελέτη του αρχαίου θεάτρου προκειμένου να διερευνηθεί πώς όλοι αυτοί οι επιμέρους παράγοντες υπηρετούσαν τον σκοπό της παράστασης που δεν ήταν άλλος από την κάθαρση.
Προτείνεται να αξιοποιηθεί και για την μελέτη των δομικών στοιχείων των θεατρικών χώρων στην Ελλάδα από το μάθημα της θεατρικής αγωγής.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/1321
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μουσείο Μπενάκη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μουσείο Μπενάκη (Μουσείο Μπενάκη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός Arts, Letters and CultureΤέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
Θεατρική αγωγή Drama/Theater in Education (DiE/TiE)Θεατρική αγωγή > Μορφές/Είδη Θεάτρου Theatrical FormsΜορφές/Είδη Θεάτρου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΜΠΑΡΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Μουσείο Μπενάκη
εκδότης/ες: Μουσείο Μπενάκη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ