Αψιδα και αμβωνας Αγια-Σοφιας, Κωνσταντινουπολη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φωτογραφική απεικόνιση της αψίδας και του οθωμανικού άμβωνα στο εσωτερικό του ναού της Αγια-Σοφιάς στην Κωνσταντικούπολη. Επίσης, διακρίνονται και αραβικές επιγραφές. Η συγκεκριμένη εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί ως υλικό για μελέτη στο μάθημα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών, με των οποίων το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών συνδέεται άμεσα. Αντικείμενο μελέτης μπορεί να αποτελέσει η ιστορία του συγκεκριμένου ναού. Αντικείμενο μιας ομαδοσυνεργατικής εργασίας μπορεί να αποτελέσει η σύγκριση α) του τρόπου λατρείας και β) της αρχιτεκτονικής διαφορετικών θρησκειών. Μπορεί να αποτελέσει και αφόρμηση για την ετυμολογία των λέξεων "αψίδα" και "άμβωνας" στο μάθημα της Νεολληνικής γλώσσας για τον εντοπισμό των διαφορών στο εσωτερικό των ναών .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η εικόνα μπορεί να λειτουργήσει ως έναυσμα, στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας και των Θρησκευτικών, για την παρατήρηση και περιγραφή του εσωτερικού διάκοσμου του ναού της Αγια-Σοφιάς. Οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν πρόσθετο φωτογραφικό υλικό σχετικά με το εξωτερικό του ναού της Αγια- Σοφιάς και να προβούν σε σύγκριση της αρχιτεκτονικής ναών διαφορετικών θρησκειών. Επίσης, οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για το ιστορικό πλαίσιο του ναού της Αγια-Σοφιάς και να καταγράψουν τις αλλαγές που υπέστη το μνημείο στο πέρασμα των χρόνων. Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής γλώσσας οι λέξεις "αψίδα" και "άμβωνας" μπορούν να ετυμολογηθούν και να διερευνηθούν λεκτικά.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 20
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/153
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
Θρησκευτικά > Εκκλησιαστική Τέχνη > Ναοδομία
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Λεξιλόγιο - Σημασιολογία > Ετυμολογία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση > προγραμματισμένη διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ