Προπυλαια, Ακροπολη, Άποψη και κατοψη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η εικόνα παρουσιάζει μια άποψη των Προπυλαίων της Ακρόπολης, καθώς και μια κάτοψή τους, μαζί με σχέδια των κιονοκράνων και αρχιτεκτονικών μελών του μνημείου. Η γκραβούρα χρονολογείται το 1745, πολύ πριν ξεκινήσουν τα έργα αναστήλωσης του μνημείου (τα πρώτα ξεκίνησαν το 1909). Τα Προπύλαια χρονολογούνται τον 5ο αι. π.Χ. (437-432), και είναι έργο του αρχιτέκτονα Μνησικλή. Είναι ναός δωρικού ρυθμού. Αποτελούνται από τρία κλίτη: την κυρίως Στοά και τις δυο πτέρυγες. Το αρχικό σχέδιο του οικοδομήματος ήταν πρωτοποριακό από αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική άποψη, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ στο σύνολό του. Η εικόνα είναι κατάλληλη για την υποστήριξη της διδασκαλίας της κλασικής τέχνης στο μάθημα της αρχαίας Ιστορίας, καθώς αισθητοποιεί το διδακτικό αντικείμενο. Επιπλέον, ενδείκνυται για τη διδασκαλία του δωρικού ρυθμού. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διδασκαλία της βυζαντινής αρχιτεκτονικής, καθώς η κάτοψη του ναού μπορεί να συγκριθεί με μία αντίστοιχη βυζαντινού ναού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ο διδάσκων μπορεί να προβάλει την εικόνα στην τάξη δίνοντας αρχικά κάποιες γενικές πληροφορίες στους μαθητές γύρω από τις συνθήκες κατασκευής του ναού (χρόνος, τόπος, δημιουργός) και στη συνέχεια να ζητήσει από τους μαθητές να εντοπίσουν το ρυθμό στον οποίο είναι χτισμένος (θα έχει προηγηθεί η διδασκαλία των ρυθμών στην αρχιτεκτονική), ζητώντας τους να δικαιολογήσουν την απάντησή τους. Μπορεί, επίσης, να τους προβάλει μια εικόνα κάτοψης ενός σταυροειδούς βυζαντινού ναού, και να τους ζητήσει να βρουν ομοιότητες ανάμεσα στα δύο σχέδια, έτσι ώστε να αντιληφθούν την ομοιότητα με τον αρχαίο ναό (3 κλίτη, σταυροειδές σχήμα). Έτσι, μπορεί να αναφερθεί και στην επιρροή της αρχαιοελληνικής αρχιτεκτονικής στη βυζαντινή. Τέλος, ο διδάσκων μπορεί να προβάλει μια σύγχρονη φωτογραφία των Προπυλαίων, από μια πιο συνήθη οπτική γωνία (συνήθως προβάλλεται η πλευρά εισόδου στην Ακρόπολη). Έτσι, οι μαθητές μπορούν α) να αντιληφθούν τη σημασία της οπτικής γωνίας στη θέαση ενός κτιρίου β) να συνειδητοποιήσουν την πολυπλοκότητα του συγκεκριμένου κτίσματος και γ) να διακρίνουν το αποτέλεσμα που έχουν οι εργασίες αναστήλωσης των μνημείων.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:00:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/155
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) Ancient times (1100 B.C. - 4th century A.D.)Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Τέχνες (Αρχιτεκτονική, Κεραμική, Πλαστική, Ζωγραφι... Arts (Architecture, Ceramic Art, Plastic Art, Painting)Τέχνες (Αρχιτεκτονική, Κεραμική, Πλαστική, Ζωγραφι...
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΑΓΑΠΗ ΔΑΛΚΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ