Διαφημισεις σε εφημεριδα του 1910
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για τη σάρωση μιας σελίδας από την πολιτική, κοινωνική, φιλολογική εφημερίδα «Νουμάς», που αποτελεί το κατεξοχήν όργανο του δημοτικισμού στις αρχές του 20ου αιώνα και η πορεία του είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία του γλωσσικού ζητήματος. Η συγκεκριμένη σελίδα ανήκει σε εφημερίδα που εκδόθηκε στις 7 Μαρτίου 1910 και περιλαμβάνει τρεις στήλες, στις οποίες περιέχονται και κάποιες διαφημίσεις εκτός από κάποια σχόλια των συντακτών. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν διαφημίσεις (α) για το «Λαχείον του Εθνικού Στόλου και των Αρχαιοτήτων της Ελλάδος», (β) για δυο βιβλία της Πηνελόπης Δέλτα και (γ) για έντοκες καταθέσεις της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η χρήση του αντικειμένου μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση του τρόπου προβολής και διαφήμισης προϊόντων σε εφημερίδες των αρχών του 20ου αιώνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μαθητές θα διευρύνουν τις γνώσεις τους παρατηρώντας από τη μια τη μορφοποίηση και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά μιας εφημερίδας των αρχών του 20ου αιώνα και από την άλλη τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένα τα κείμενα που περιλαμβάνονται στη σελίδα. Δύναται να χρησιμοποιηθεί ως αφόρμηση για αναζήτηση από τους μαθητές στοιχείων αναφορικά με την έντυπη διαφήμιση στις αρχές του 20ου αιώνα. Με έναυσμα τη συγκεκριμένη σελίδα μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να διερευνήσουν, στο διαδίκτυο, αντίστοιχα κείμενα διαφημίσεων σε έντυπα του 20ου αλλά και του 21ου αιώνα και να δημιουργήσουν μια παρουσίαση όπου θα καταγράφονται ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο προώθησης των προϊόντων στην έντυπη διαφήμιση. Ακόμη, επειδή εντός της σελίδας διαφημίζονται βιβλία της Πηνελόπης Δέλτα, μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να συγκρίνουν τον τρόπο διαφήμισης ενός πνευματικού αγαθού, όπως το βιβλίο στις αρχές του 20ου αιώνα και στις μέρες μας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:00:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/1585
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ιστότοπος Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Παν/μίου Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη > Διαφημιστικά κείμενα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός πρωτότυπου έργου: [Ανωνύμως]
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ