Περιγραφη του Θησειου σε περιοδικο του 1865
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για τη σάρωση μερικών σελίδων από το περιοδικό «Χρυσαλλίς», που εκδιδόταν κατά τη δεκαετία του 1860 δύο φορές το μήνα. Η συγκεκριμένες σελίδες περιλαμβάνουν διεξοδική περιγραφή της περιοχής του Θησείου με αναφορές στον Παυσανία, προκειμένου να προσδιοριστούν με σαφήνεια τα όρια της αρχαίας αγοράς. Η χρήση του αντικειμένου μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση του τρόπου περιγραφής κάποιας περιοχής, ώστε ο αναγνώστης να κατατοπιστεί για λεπτομέρειες του χώρου χωρίς τη συνδρομή μιας φωτογραφικής αποτύπωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μαθητές θα διευρύνουν τις γνώσεις τους εμβαθύνοντας στο κείμενο και προσέχοντας τον τρόπο με τον οποίο περιγράφονται σημεία της πόλης των Αθηνών, γνωστά από την αρχαιότητα. Το αντικείμενο δύναται να χρησιμοποιηθεί ως αφόρμηση για αναζήτηση από τους μαθητές στοιχείων αναφορικά με τον τρόπο περιγραφής ενός σημείου μιας πόλης. Οι μαθητές μπορούν να εντοπίσουν το ίδιο σημείο της πόλης σε διαδικτυακούς χάρτες (για παράδειγμα Google Maps) και να παρατηρήσουν τη διαφορά που παρουσιάζει στην περιγραφή ο γραπτός λόγος από την εικόνα. Με αφορμή την παρατήρηση αυτή μπορούν να δημιουργήσουν μια παρουσίαση στην οποία θα καταγράφουν τις όποιες διαφορές εντόπισαν και θα τις δικαιολογούν. Ακόμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κείμενο αναφοράς, για να περιγράψουν οι μαθητές ένα σημείο της πόλης τους με αντίστοιχο τρόπο και να το εντάξουν σε έναν (υποτιθέμενο) ταξιδιωτικό οδηγό. Τέλος, για τους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της Αθήνας μπορεί να διοργανωθεί μια επίσκεψη στο σημείο, ώστε να διαπιστωθεί εκ του σύνεγγυς η ακρίβεια της συγκεκριμένης περιγραφής.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:00:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/1586
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Library & Information Center of the Univ. of Patras
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Γεωγραφία - Γεωλογία > Ανθρωπογενές περιβάλλον > Πόλεις
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικοί τύποι > Περιγραφή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Λ. Ρόσσιος
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ