"Δεν υπαρχει κρατος", αρθρο στο Νουμα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προβάλλεται η πρώτη σελίδα από φύλλο της εφημερίδας "Ο Νουμάς", και συγκεκριμένα το φύλλο που κυκλοφόρησε τη 19η Φεβρουαρίου 1906. Παρατίθεται ολόκληρο το κύριο άρθρο της εφημερίδας, γραμμένο από τον εκδότη, τον Δημήτρη Ταγκόπουλο, με τίτλο: "Δεν υπάρχει κράτος". Το άρθρο στηλιτεύει την απουσία της ελληνικής Πολιτείας από την περιφρούρηση της έννομης τάξης και της προστασίας του πολίτη, καθώς και τη διαφθορά, την ανομία και την αλαζονεία που χαρακτηρίζει όχι μόνο το επίσημο κράτος, αλλά και τους Έλληνες πολίτες των αρχών του 20ού αιώνα. Προσφέρει μια περιγραφή της κατάστασης για τη σχέση πολίτη-κράτους και για το ρόλο της κάθε πλευράς στη διαμόρφωσή της. Το κείμενο προσφέρεται για αξιοποίηση σε αρκετά διδακτικά αντικείμενα, ως συμπληρωματικό υλικό σε θέματα που αφορούν τη σχέση πολίτη-κράτους και την καλλιέργεια κοινωνικής/συλλογικής συνείδησης στους μαθητές. Επιπλέον, μπορεί να φωτίσει την κοινωνική και πολιτική οργάνωση του ελληνικού κράτους των αρχών του 20ού αι.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Στο μάθημα της Ν/Ε Γλωσσας - Έκφρασης-Έκθεσης, το κείμενο μπορεί να διαβαστεί στην τάξη και να αποτελέσει αφορμή για συζήτηση, με βασικούς άξονες τη σχέση πολίτη-κράτους, την έννοια της συλλογικής συνείδησης και τη σύγκριση με τη σύγχρονη κοινωνικο-πολιτική πραγματικότητα στη χώρα μας. Το κείμενο μπορεί, σε συνδυασμό με επιπρόσθετο υλικό, να αξιοποιηθεί και στο πλαίσιο της Συνεργατικής Μάθησης. Για παράδειγμα, ο διδάσκων μπορεί να διαιρέσει τους μαθητές σε ομάδες και να τους αναθέσει ποικίλες δραστηριότητες (διαφορετική για κάθε ομάδα): περίληψη του κειμένου ή ερωτήσεις κατανόησης, σύγκριση με ένα αντίστοιχο κείμενο του σχολικού βιβλίου (στο εγχειρίδιο της Β΄ Λυκείου υπάρχει σχετικό κείμενο του Παπανούτσου, "Κράτος και Νεοέλληνες"), δημιουργία ενός σχετικού άρθρου κ.ά. Παρόμοια αξιοποίηση μπορεί να γίνει και στο μάθημα της Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής, με εστίαση στην αξία της συλλογικής συνείδησης. Στο μάθημα της Ιστορίας το άρθρο μπορεί να αξιοποιηθεί ως παράθεμα, αφού αποτελεί πρωτογενή ιστορική πηγή, και να συσχετισθεί με την αντίστοιχη ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου. Στο μάθημα της Ν/Ε Λογοτεχνίας το άρθρο μπορεί να δοθεί ως παράλληλο κείμενο κατά τη διδασκαλία κειμένων με παρόμοιο περιεχόμενο ή ύφος (καυστικό, σατιρικό) και να επιχειρηθεί σύγκριση (ιδανικό κείμενο για σύγκριση είναι "Τα υαλοπωλεία" του Ροϊδη, στη Γ' Γυμνασίου, που έχει παρόμοιο περιεχόμενο και ύφος, αλλά διαφορά ως προς τη γλώσσα, καθώς είναι γραμμένο στην καθαρεύουσα).


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/1587
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Θέματα TopicsΘέματα > Πόλη και πολίτης City and citizenΠόλη και πολίτης
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Κοινωνία και καθημερινή ζωή Society and everyday lifeΚοινωνία και καθημερινή ζωή
Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες Political & Social SciencesΠολιτικές και κοινωνικές επιστήμες
Νεοελληνική Λογοτεχνία Modern Greek LiteratureΝεοελληνική Λογοτεχνία > Τεχνικές / Τρόποι γραφής Literary techniques / methodsΤεχνικές / Τρόποι γραφής > Σάτιρα - Παρωδία - Ειρωνεία Satire - Parody - IronyΣάτιρα - Παρωδία - Ειρωνεία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να διαμορφώνουν και να ακολουθούν ένα σύστημα αξιών
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Δ.Π. Ταγκόπουλος
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΑΓΑΠΗ ΔΑΛΚΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ