Ιωαννης Μακρυγιαννης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για ένα έργο τέχνης του Αυγούστου Πικαρέλλη που απεικονίζει τον Ιωάννη Μακρυγιάννη (1797-1864), αγωνιστή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, στρατιωτικό και πολιτικό, καθώς και συγγραφέα των "Απομνημονευμάτων". Η εικόνα μπορεί να αποτελέσει υλικό για τη μελέτη της ζωής του Ιωάννη Μακρυγιάννη και την κατανόηση της συμβολής του στη διεξαγωγή της Ελληνικής Επανάστασης. Επίσης, η προσωπογραφία μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση και την ανάλυση των Απομνημονευμάτων και άλλων ιστορικών έργων του Μακρυγιάννη, που αποτελούν μαρτυρίες και τεκμήρια εκείνης της ιστορικής περιόδου. Το παρόν μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας και στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το παρόν μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας. O εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές την εικόνα και τους ζητάει να αναγνωρίσουν το πρόσωπο. Στη συνέχεια, ακολουθεί ένας καθοδηγούμενος διάλογος προκειμένου να διαγνώσει τυχόν λανθασμένες αντιλήψεις και να ακολουθήσει η συζήτηση για τη ζωή του Ιωάννη Μακρυγιάννη και τη συμβολή του στην Ελληνική Επανάσταση. Επίσης, μπορεί να αναθέσει στους μαθητές να εργαστούν σε ομάδες και να δημιουργήσουν παρουσίαση με προσωπογραφίες των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης συνδέοντας τον Ιωάννη Μακρυγιάννη με άλλες ηγετικές φυσιογνωμίες και εντάσσοντάς τον σ' ένα ιστορικό πλαίσιο μέσα από το οποίο θα αναδειχθεί το ιστορικό γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης ολιστικά και όχι μεμονωμένα. Μια άλλη εργασία που θα μπορούσε να ανατεθεί στους μαθητές και θα πρέπει να υλοποιηθεί στο εργαστήριο της πληροφορικής είναι η αναζήτηση μαρτυριών και τεκμηρίων του ίδιου του Μακρυγιάννη από ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό π.χ. στο μουσείο Μπενάκη υπάρχει επιστολή του στρατηγού Mακρυγιάννη, γραμμένη στο Nαύπλιο στις 28 Iανουαρίου 1833, τρεις ημέρες μετά την άφιξη του Όθωνα στην Eλλάδα. Βέβαια, αν δεν υπάρχει η δυνατότητα της αναζήτησης του αρχειακού υλικού στο εργαστήριο πληροφορικής και προκειμένου οι μαθητές να έρθουν σ΄επαφή με πρωτογενές υλικό μπορεί να εκτυπώσει το υλικό και να το μοιράσει στις ομάδες για να το επεξεργαστούν και να αντλήσουν οι ίδιοι πληροφορίες από τη γραπτή πηγή. Ακόμη, μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για να γνωρίσουν οι μαθητές τον Ιωάννη Μακρυγιάννη και να τον συνδέσουν με το έργο του. Είναι σημαντικό μέσα από τη συζήτηση και στη συνέχεια μέσα από την ανάλυση των "Απομνημονευμάτων" να κατανοήσουν οι μαθητές τον σκοπό της συγγραφής του έργου του και πως αυτό συνδέεται με τη ζωή του ώστε να αναδειχθεί το λογοτεχνικό είδος στο οποίο ανήκουν τα απομνημονεύματα.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/1655
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Πολεμικά γεγονότα War eventsΠολεμικά γεγονότα
Νεοελληνική Λογοτεχνία Modern Greek LiteratureΝεοελληνική Λογοτεχνία > Συγγραφέας WriterΣυγγραφέας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Πικαρέλλης Αύγουστος
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΟΛΓΑ ΠΑΙΖΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης/ες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ