Κοινωνιολογικα ζητηματα: Σκεψεις περι αυτοκτονιας
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο είναι ένα κείμενο του Χρ. Ανδρούτσου με τίτλο "Κοινωνιολογικά Ζητήματα: Σκέψεις περί αυτοκτονίας" δημοσιευμένο στον τόμο 27 (αρ. 1) του 1912 του Ημερολογίου Σκόκου. Το συγκεκριμένο κείμενο προσφέρεται να αξιοποιηθεί ως υλικό για το ζήτημα της αυτοκτονίας. Σχετίζεται με την εμφάνιση της κοινωνιολογικής σκέψης στην ελληνική πραγματικότητα και την επιστημονική - θετικιστική αντιμετώπιση των κοινωνικών φαινομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το κείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και στο μάθημα των Θρησκευτικών. Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, οι μαθητές, αφού μελετήσουν το κείμενο, μπορούν να δημιουργήσουν σχεδιάγραμμα για τις αιτίες του φαινομένου της αυτοκτονίας. Αντικείμενο μιας ομαδοσυνεργατικής εργασίας, με βάση το κείμενο, μπορούν να αποτελέσουν α) ο τρόπος αντιμετώπισής των αυτόχειρων από την ελληνική κοινωνία και εκκλησία β) η αιτιολόγηση της ανάγκης αλλαγής συμπεριφοράς της κοινωνίας, του τύπου και της εκκλησίας απέναντι στους αυτόχειρες γ) οι κρίσεις του Πλάτωνα, των Στωϊκών και των σύγχρονων φιλοσόφων αναφορικά με την αυτοκτονία. Επίσης, οι μαθητές μπορούν να διατυπώσουν τις κρίσεις τους για το αν η αυτοκτονία είναι επιτρεπτή από ηθικής πλευράς. Αντικείμενο μελέτης αποτελεί η ετυμολογία της λέξης "αυτοκτονία", η δομή και η γλώσσα του κειμένου. Στο μάθημα των Θρησκευτικών το κείμενο αποτελεί αφόρμηση για συζήτηση σχετικά με τη στάση διάφορων θρησκειών απέναντι στην αυτοκτονία και ειδικότερα τη σχέση ανάμεσα στη χριστιανική θρησκεία και την αυτοκτονία.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/1814
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Θέματα TopicsΘέματα > Άνθρωπος - Ανθρώπινες σχέσεις και αξίες Human - Human relations and valuesΆνθρωπος - Ανθρώπινες σχέσεις και αξίες
Θρησκευτικά Religious EducationΘρησκευτικά > Πίστη FaithΠίστη > Ουσία-Προσφορά-Αμφισβήτηση Essence-Contribution-DoubtingΟυσία-Προσφορά-Αμφισβήτηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
εποικοδομητισμός > σωκρατική-μαιευτική διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
συναισθηματικός > να διαμορφώνουν και να ακολουθούν ένα σύστημα αξιών
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Χρ. Ανδρούτσος
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ