Άρθρο του 1904 για την ενωση της Κρητης με την Ελλαδα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για σάρωση των δύο πρώτων σελίδων από την πολιτική, κοινωνική, φιλολογική εφημερίδα «Νουμάς», που αποτελεί το κατεξοχήν όργανο του δημοτικισμού στις αρχές του 20ου αιώνα και η πορεία του είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία του γλωσσικού ζητήματος. Οι συγκεκριμένες σελίδες περιλαμβάνουν ένα άρθρο με τίτλο «Πρώτα μυαλό κι ύστερα ένωση» με συντάκτη τον Νουμά και περιέχονται στην εφημερίδα που εκδόθηκε στις 15 Αυγούστου 1904. Το άρθρο αναφέρεται στην επιδιωκόμενη (από Έλληνες και Κρητικούς) ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα προσπαθώντας με τη φωνή της λογικής να καθησυχάσει τις όποιες εθνικιστικές εξάρσεις και να τονίσει ότι η ένωση θα αποφασιστεί από τους Ευρωπαίους μόνο όταν οι εμπλεκόμενοι δείξουν την απαιτούμενη ωριμότητα. Η χρήση του αντικειμένου μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση του ζητήματος της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα κατά τα πρώτα έτη του 20ου αιώνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μαθητές θα διευρύνουν τις γνώσεις τους μελετώντας ένα άρθρο με θέμα την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Δύναται να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για να αναζητήσουν οι μαθητές στοιχεία αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα και να κατανοήσουν τη σημασία της διπλωματικής διαχείρισης των εθνικών ζητημάτων σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές. Το συγκεκριμένο άρθρο μπορεί να λειτουργήσει ως πρωτογενής πηγή, για να διαπιστώσουν οι μαθητές με ποιον τρόπο οι εφημερίδες της εποχής εκείνης έκαναν προπαγάνδα και για κάποια ζητήματα. Ακόμη, με αφορμή αυτό το άρθρο μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να αναζητήσουν και να μελετήσουν αντίστοιχους τρόπους προπαγάνδας στην εποχή μας, στο πλαίσιο, για παράδειγμα, μιας ερευνητικής εργασίας για την επιρροή του Τύπου στις διάφορες εποχές.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:00:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/1823
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Διακρατικές σχέσεις και διπλωματία Interstate relations and diplomacyΔιακρατικές σχέσεις και διπλωματία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Ο Νουμάς
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ