Άρθρο για τη γλωσσα σε εφημεριδα του 1904
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για σάρωση των δύο πρώτων σελίδων από την πολιτική, κοινωνική, φιλολογική εφημερίδα «Νουμάς», που αποτελεί το κατεξοχήν όργανο του δημοτικισμού στις αρχές του 20ου αιώνα και η πορεία του είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία του γλωσσικού ζητήματος. Οι συγκεκριμένες σελίδες περιλαμβάνουν ένα άρθρο με τίτλο «Φρόνημα και Γλώσσα» με συντάκτη τον Λυδό Ποδαβρό και ανήκουν σε εφημερίδα που εκδόθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1904. Το εν λόγω άρθρο αναφέρεται στη σημασία της ζωντανής γλώσσας του λαού (δημοτικής) και την υπερασπίζεται θερμά κατηγορώντας ταυτόχρονα αυτούς που με τις ενέργειές τους προσπάθησαν να επιβάλουν τη χρήση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, τους οποίους υποτιμητικά αποκαλεί «καθαριστάδες». Η χρήση του αντικειμένου μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση του γλωσσικού ζητήματος και της διαμάχης των υπέρμαχων της δημοτικής γλώσσας και των οπαδών της καθαρεύουσας, κατά τις αρχές του 20ου αιώνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μαθητές θα διευρύνουν τις γνώσεις τους μελετώντας ένα άρθρο με θέμα τη δημοτική γλώσσα και τη σημασία της σε μια εφημερίδα που εκδιδόταν στις αρχές του 20ου αιώνα. Δύναται να χρησιμοποιηθεί ως αφόρμηση για να αναζητήσουν οι μαθητές στοιχεία αναφορικά με το γλωσσικό μας ζήτημα. Το συγκεκριμένο άρθρο είναι γραμμένο σε γλώσσα κατανοητή από τους μαθητές και μπορεί να γίνει αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης, για να εντοπίσουν εντός αυτού επιχειρήματα (των δημοτικιστών) για την αξία χρήσης από το λαό της ζωντανής του γλώσσας. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρωτογενές υλικό σε περίπτωση μιας ερευνητικής εργασίας με θέμα την ελληνική γλώσσα εν γένει ή το γλωσσικό ζήτημα πιο συγκεκριμένα. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να χωριστεί η τάξη των μαθητών σε δυο ομάδες από τις οποίες η μια θα αναλάβει να υπερασπιστεί τους θιασώτες της δημοτικής γλώσσας και η άλλη τους υπέρμαχους της καθαρεύουσας, παρουσιάζοντας στην ολομέλεια της τάξης τα επιχειρήματα των μεν και των δε.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:00:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/1826
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Library & Information Center of the Univ. of Patras
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Θέματα > Γλώσσα - Πολιτισμός - Τέχνη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Λυδός Ποδαβρός
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ