Ναος Αγιου Μηνα (αποψη απο ΝΑ)
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η εικόνα απεικονίζει το νοτιοανατολικό τμήμα του ναού του Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι. Οι εργασίες για την ανέγερση του ναού ξεκίνησαν το 1619 και ολοκληρώθηκαν το 1620. Ο ναός ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο. Το παρόν μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αποτελέσει υλικό για τη μελέτη της ναοδομίας μετά την Άλωση μέχρι το 1830. Η εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Ιστορίας ή στο μάθημα των Θρησκευτικών για τη διδασκαλία της ναοδομίας της μεταβυζαντινής εποχής και συγκεκριμένα της αρχιτεκτονικής. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σ’ ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ώστε να συνδεθεί η πολιτισμική κληρονομιά με υλικά του Περιβάλλοντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει το μαθησιακό αντικείμενο στο μάθημα των Θρησκευτικών ή στο μάθημα της Ιστορίας προκειμένου να διδάξει την εξέλιξη της ναοδομίας στη μεταβυζαντινή εποχή. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές την εικόνα καθώς και σχεδιαστικές αναπαραστάσεις του ναού με στόχο οι μαθητές να περιγράψουν το ρυθμό του ναού και τα μέρη του. Στη συνέχεια, παρουσιάζει στους μαθητές διαφάνειες ή εικόνες από το διαδίκτυο που απεικονίζουν ναούς με διαφορετικούς αρχιτεκτονικούς τύπους προκειμένου οι μαθητές να διακρίνουν τις αλλαγές που έχουν συμβεί στη ναοδομία της μεταβυζαντινής τέχνης. Καλό θα ήταν οι μαθητές να δουν στην τάξη και εικονικές περιηγήσεις σε ναούς. Οι μαθητές μπορούν να επισκεφθούν ναούς της περιοχής τους και εργαζόμενοι σε ομάδες να καταγράψουν ναούς ιστορικής σημασίας. Στη συνέχεια, καλούνται να βρουν περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτούς, να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά του κάθε ναού, να τα παρουσιάσουν στην τάξη και να τα σχολιάσουν. Τέλος, αυτή η δραστηριότητα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σ’ ένα Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα όπου υπάρχει η δυνατότητα να διατεθούν περισσότερες ώρες για την αναζήτηση πληροφοριών και πραγματοποίησης επισκέψεων σε ναούς.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/1950
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) Modern period (up to the 18th century A.D.)Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός Arts, Letters and CultureΤέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
Θρησκευτικά Religious EducationΘρησκευτικά > Εκκλησιαστική Τέχνη Ecclesiastical ArtΕκκλησιαστική Τέχνη > Ναοδομία Church architectureΝαοδομία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Konstantinos (3)
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΟΛΓΑ ΠΑΙΖΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης/ες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ