Ναυπηγειο - Μανωλης Χειλας
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η εικόνα απεικονίζει το Ναυπηγείο του Μανώλη Χειλά στην Κάλυμνο. Το έτος λήψης της φωτογραφίας είναι το 1970 και ο ταρσανάς (καρνάγιο) είναι στο Λαφάσι της Καλύμνου. Το ναυπηγείο των Χειλάδων στο Λαφάσι ιδρύθηκε το 1958. Πρόκειται για μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση που συντηρεί το επάγγελμα και εξακολουθεί να λειτουργεί και σήμερα. Στο νησί, εκτός από τους Χειλάδες, έχουν ναυπηγείο οι Χαλίκοι και οι Σαρούκοι. Η φωτογραφία μπορεί να αποτελέσει υλικό για τη μελέτη του κλάδου της κύριας βιομηχανικής δραστηριότητας που ήταν το ναυπηγείο και γενικότερα για την ανάπτυξη της οικονομίας στο Αιγαίο και στην Ελλάδα συνολικά. Το παρόν μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να μελετήσουν την οικονομία της Καλύμνου και γενικότερα της Ελλάδας. Επίσης, μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας ή σ' ένα Πολιτιστικό Πρόγραμμα ή στην τοπική ιστορία με θέμα "Τα παραδοσιακά επαγγέλματα: τότε και τώρα".

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές την εικόνα και ζητά να την περιγράψουν. Μέσα από έναν καθοδηγούμενο διάλογο, οι μαθητές συζητούν για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, για την οικονομική κατάσταση της Καλύμνου και γενικότερα της Ελλάδας. Είναι σημαντικό να αντιληφθούν οι μαθητές ποιο ρόλο διαδραμάτισαν και συνεχίζουν να διαδραματίζουν τα ναυπηγεία τότε και σήμερα. Επίσης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να τους ζητήσει να εργαστούν ομαδικά και να αναζητήσουν φωτογραφικό υλικό και γραπτές πηγές για να ερευνήσουν αν υπήρχαν και άλλα ναυπηγεία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, να τα εντάξουν χρονικά και να αναλύσουν τους λόγους που οδήγησαν στην ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων. Ακόμη, με αφορμή την εικόνα στο μάθημα της Ερευνητικής εργασίας ή στην Τοπική Ιστορία ή σ' ένα Πολιτιστικό πρόγραμμα, που διατίθενται περισσότερες ώρες, με θέμα "Τα παραδοσιακά επαγγέλματα: τότε και σήμερα", θα ήταν ενδιαφέρον οι μαθητές να κάνουν επιτόπια έρευνα και να πάρουν συνέντευξη από τα άτομα που δουλεύουν στο ναυπηγείο. Με τον τρόπο αυτό θα γίνουν μικροί ερευνητές και θα αναπτύξουν την ιστορική τους σκέψη.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/1999
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Οικονομία EconomyΟικονομία
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΟΛΓΑ ΠΑΙΖΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης/ες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ