Κωστας Καρθαιος, Για την πατριδα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για ένα αφήγημα του συγγραφέα Κώστα Καρθαίου (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Κλέανδρου Λάκωνα) με τίτλο "Για την πατρίδα", που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Ο Νουμάς " το 1917. Η εφημερίδα και μετέπειτα το λογοτεχνικό περιοδικό "Ο Νουμάς" έχει ενταχθεί στην ψηφιακή συλλογή "Κοσμόπολις" της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. "Ο Νουμάς" διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επικράτηση της δημοτικής γλώσσας.Το αφήγημα έχει αντιπολεμικό χαρακτήρα. Μέσα από αυτό αναδεικνύονται οι συνέπειες του πολέμου και η σπουδαιότητα της ελευθερίας των ανθρώπων. Ο Καρθαίος πίστευε ότι πρέπει να γράφεται πολεμική λογοτεχνία, όμως αυτή δεν είναι απαραίτητο να έχει χαρακτήρα πολεμικό. Το παρόν μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αποτελέσει υλικό για τη μελέτη και την κατανόηση της εργογραφίας των αρχών του 20ου αιώνα. Το αφήγημα μπορεί να αξιοποιηθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο μάθημα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας για να έρθουν σ' επαφή οι μαθητές με το έργο του Κώστα Καρθαίου και γενικότερα με τη λογοτεχνική παραγωγή εκείνης της περιόδου. Επίσης, μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας για να γνωρίσουν οι μαθητές τον πνευματικό πολιτισμό του 19ου και 20ου αιώνα και να αντιληφθούν ότι τα πολεμικά γεγονότα επηρεάζουν τους συγγραφείς. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας για τη μελέτη της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει το αφήγημα στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας δίνοντάς το στους μαθητές για μελέτη. Οι μαθητές θα εντοπίσουν που είναι δημοσιευμένο το αφήγημα, ποιο είναι το περιεχόμενό του, ποιος είναι ο συγγραφέας και σε ποιο λογοτεχνικό είδος ανήκει. Στο μάθημα της Ιστορίας, ο εκπαιδευτικός μπορεί να το δώσει στους μαθητές για να έρθουν σ' επαφή με τον πνευματικό πολιτισμό του 19ου και 20ου αιώνα. Είναι σημαντικό να μελετήσουν το αφήγημα αλλά και να αναζητήσουν άλλα κείμενα που είναι δημοσιευμένα στο Νουμά για να μελετήσουν το ιδεολογικό ρεύμα του δημοτικισμού. Τέλος, το κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας για να κατανοήσουν την εξέλιξη της γλώσσας από την καθαρεύουσα στη δημοτικη.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/2057
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ιστότοπος Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Παν/μίου Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νεοελληνική Λογοτεχνία > Λογοτεχνικά γένη και είδη > Πεζογράφημα - Αφήγημα
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Γλωσσικές ποικιλίες > Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Κ. Καρθαίος
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΟΛΓΑ ΠΑΙΖΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ