Οι "Μαυρομιχαλαι", παρουσιαση βιβλιου
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το κείμενο είναι δημοσιευμένο στο "Ημερολόγιον Σκόκου" το 1904. Το ημερολόγιο του Σκόκου κυκλοφορούσε από το 1885 ως το 1918, και ήταν ένα από τα μακροβιότερα λογοτεχνικά περιοδικά. Το συγκεκριμένο άρθρο, με τίτλο "Οι Μαυρομιχάλαι", αποτελεί παρουσίαση και (λιγότερο) κριτική του ομώνυμου βιβλίου, που κυκλοφόρησε την εποχή εκείνη. Δεν έχουμε πληροφορίες για το όνομα του συγγραφέα. Το κείμενο ξεκινά με μια σύντομη παρουσίαση του βιβλίου και στη συνέχεια διατυπώνει σαφώς τη θετική άποψη του συγγραφέα για το βιβλίο, με την προτροπή του προς τους αναγνώστες να το διαβάσουν οπωσδήποτε. Στη συνέχεια παρουσιάζει συνοπτικά τις βιογραφίες των επιφανέστερων μελών της οικογένειας Μαυρομιχάλη, της πιο ισχυρής γενιάς της Μάνης, και εκθετει τα κατορθώματα των αγωνιστών της πριν και κατά την Επανάσταση του 1821, αλλά και μετά. Σε όλο το κείμενο είναι εμφανής ο θαυμασμός του συγγραφέα για τους αγωνιστές της γενιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ελάχιστα και ακροθιγώς αναφέρεται στη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια από δύο μέλη της οικογένειας, τους Κων/νο και Γεώργιο Μαυρομιχάλη. Το κείμενο προσφέρεται για αξιοποίηση κατά τη διδασκαλία της Επανάστασης, καθώς παρέχει πληροφορίες για ιστορικά πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις. Μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί ως κειμενικό είδος (βιβλιοπαρουσίαση).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Στο μάθημα της Ιστορίας η αξιοποίηση του κειμένου είναι διττή: αφενός, ο διδάσκων μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως συμπληρωματικό υλικό (όλο ή μέρος αυτού) κατά τη διδασκαλία της ενότητας που αναφέρεταιι στην Επανάσταση του 1821, προκειμένου να δώσει περισσότερες πληροφορίες γύρω από την οικογένεια Μαυρομιχάλη (ο μόνος που αναφέρεται στα σχολικά βιβλία είναι ο Πετρόμπεης). Αφετέρου, το κείμενο μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για βαθυτερο προβληματισμό γύρω από τη συγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας στα χρόνια της δουλείας, το ρόλο των προεστών πριν και μετά τον Αγώνα, κ.λπ. Ενδείκνυται να αναδειχθεί το ζήτημα της δολοφονίας του Καποδίστρια από τον αδερφό και το γιο του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, καθώς και τα αίτια (βεντέτα, αποδυνάμωση των τοπικών αρχόντων από τον Καποδίστρια, συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων). Εδώ ενδείκνυται και η αξιοποίηση της συνεργατικής μάθησης, κατά την οποία οι ομάδες των μαθητών θα κληθούν να αξιοποιήσουν, εκτός από αυτό το κείμενο, επιπλέον υλικό (π.χ. το γνωστό πίνακα του Τσόκου που παρουσιάζει τη δολοφονια του Καποδίστρια, επιπλέον παραθέματα σχετικά με τα προνόμια των Μανιατών, κ.λπ.) και να προχωρήσουν στη σύνθεση σχετικής εργασίας με συγκεκριμένη εστίαση, που θα προέρχεται από τον διδάσκοντα. Στο μάθημα της Ν/Ε Γλώσσας το κείμενο μπορεί να δοθεί συμπληρωματικά στην ενότητα Παρουσίαση-Κριτική (Β΄ Λυκείου), ως δείγμα δομής μιας βιβλιοπαρουσίασης. Αξίζει εδώ να εστιασθεί η προσοχή και στο ζήτημα της υποκειμενικότητας του συγγραφέα: εκφράζει σαφώς το θαυμασμό του για τη γενιά των Μαυρομιχαλέων, ενώ προσπερνά γρήγορα και ανώδυνα το γεγονός της δολοφονίας του Καποδίστρια από δύο μέλη της.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/2059
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Ηγετικές προσωπικότητες Leading personalitiesΗγετικές προσωπικότητες
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Πολιτικά και Ιδεολογικά Ζητήματα Political and ideological IssuesΠολιτικά και Ιδεολογικά Ζητήματα
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη Text genresΚειμενικά είδη > Παρουσίαση - Κριτική Presentation - ReviewΠαρουσίαση - Κριτική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: [Ανωνύμως]
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΑΓΑΠΗ ΔΑΛΚΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ