Δικαια του ανθρωπου και του πολιτη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για κείμενο με τίτλο "Δίκαια του ανθρώπου και του πολίτου" που δημοσιεύτηκε στον τόμο 8, αρ. 88 (1844) της Αποθήκης των ωφελίμων γνώσεων. Η "Αποθήκη των ωφελίμων γνώσεων" (1837-1844) είναι το πρώτο ελληνικό περιοδικό που εκδίδεται στη Σμύρνη από αμερικανούς ιεραποστόλους για την διάδοση της γνώσης και των αμερικανικών δημοκρατικών αρχών σε όλη την ανθρωπότητα Το κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί ως υλικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εξασφαλίζει ένα κράτος δικαίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το κείμενο προσφέρεται να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Πολιτικής και Κοινωνικής Αγωγής και της Ιστορίας. Στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονται με το κείμενο, όπως 1) Ποια είναι τα φυσικά απαράγραπτα δικαιὠματα; 2) Να ορίσετε την έννοια της ελευθερίας 3) Ποιος είναι ο ρόλος του νόμου; 4) Ποια είναι τα αποτελέσματα της κατοχύρωσης των ανθρώπινων δικαιωμάτων; 5) Ποιο ρόλο διαδραματίζουν οι πολίτες στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων; 6) Τι είναι η διάκριση των εξουσιών;. Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας το κείμενο μπορεί να αποτελέσει αφόρμηση, για να σχολιάσουν οι μαθητές τα δικαιώματα που εξασφαλίζει η δημοκρατική Πολιτεία και πώς αυτά θεμελιώνουν τη δημοκρατία. Στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, το κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί ως υλικό συζήτησης για τα δικαιώματα που κατοχυρώνουν το δημοκρατικό πολίτευμα, αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό. Στο μάθημα της Ιστορίας οι μαθητές, στα πλαίσια μιας ομαδοσυνεργατικής εργασίας, μπορούν να μελετήσουν και να παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους την ιστορική εξέλιξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η ιστοσελίδα της Διεθνούς Αμνηστίας μπορεί να αποβεί χρήσιμη, για να αντλήσουν οι μαθητές πληροφορίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/2136
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νεοελληνική Λογοτεχνία Modern Greek LiteratureΝεοελληνική Λογοτεχνία > Ρεύματα / Κινήματα Streams / MovementsΡεύματα / Κινήματα
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Θέματα TopicsΘέματα > Άνθρωπος - Ανθρώπινες σχέσεις και αξίες Human - Human relations and valuesΆνθρωπος - Ανθρώπινες σχέσεις και αξίες
Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες Political & Social SciencesΠολιτικές και κοινωνικές επιστήμες
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Πολιτικά και Ιδεολογικά Ζητήματα Political and ideological IssuesΠολιτικά και Ιδεολογικά Ζητήματα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Κ.Κ**
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ