Άρθρο του 19ου αιωνα για τη μολυνση του αερα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για ένα άρθρο με τον τίτλο «Περί μιασμάτων», το οποίο περιέχεται σε μηνιαίο, εικονογραφημένο περιοδικό, αρχικά δεκαέξι και αργότερα είκοσι τεσσάρων σελίδων ανά τεύχος. Ο τίτλος του περιοδικού είναι «Αποθήκη των Ωφελίμων και Τερπνών Γνώσεων» και εκδίδεται στην Ερμούπολη κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Το συγκεκριμένο άρθρο περιγράφει τις επιπτώσεις του μολυσμένου αέρα για την υγεία του ανθρώπου και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Η χρήση του αντικειμένου μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση των απόψεων που επικρατούσαν κατά τον 19ο αιώνα αναφορικά με τη μόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μαθητές θα διευρύνουν τις γνώσεις τους και θα έλθουν σε επαφή με περιοδικά της εποχής, μελετώντας ένα άρθρο που προσπαθεί να εκλαϊκεύσει την επιστημονική γνώση. Δύναται να χρησιμοποιηθεί ως αφόρμηση για αναζήτηση από τους μαθητές στοιχείων αναφορικά με τα αίτια μόλυνσης του αέρα κατά τον 19ο αιώνα και σήμερα, ώστε να γίνει μια σύγκριση και να συνταχθεί ένα κείμενο που θα την τεκμηριώνει. Με έναυσμα το συγκεκριμένο άρθρο μπορεί να ζητηθεί από τους εμπλεκόμενους μαθητές να διερευνήσουν, στο διαδίκτυο περισσότερα σχετικά κείμενα, ώστε να αναδειχθούν οι αιτίες μόλυνσης και ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από τον 19ο αιώνα μέχρι και τις μέρες μας (σε βάθος περίπου δύο αιώνων). Ακόμη, μπορεί να προταθεί στους μαθητές να συντάξουν οι ίδιοι (ατομικά ή σε ομάδες εργασίας) ένα παρόμοιο κείμενο που θα δημοσιευτεί όχι σε περιοδικό αλλά στην ιστοσελίδα του σχολείου ή στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου ή στην ιστοσελίδα του Δήμου τους και θα εστιάζει κυρίως στους τρόπους αντιμετώπισης της μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:00:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/2137
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Γεωγραφία - Γεωλογία Geography - GeologyΓεωγραφία - Γεωλογία > Φυσικό περιβάλλον Natural environmentΦυσικό περιβάλλον > Ατμόσφαιρα AtmosphereΑτμόσφαιρα
Βιολογία BiologyΒιολογία > Οργανισμοί και Περιβάλλον Organisms and EnvironmentΟργανισμοί και Περιβάλλον > Ρύπανση PollutionΡύπανση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Ξ. Λάνδερερ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ