Εικονογραφημενη κωμικη ιστορια
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κωμική εικονογραφημένη ιστορία που εξελίσσεται σε τρεις εικόνες στη στήλη "ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ" στο περιοδικό Ημερολόγιον Σκόκου. Το κόμικ είναι δημιουργία του νεαρού συνεργάτη του περιοδικού Αντώνιου Βώττη. Η κωμική ιστορία συνοδεύεται και από σημείωμα σχολίων του εκδότη του περιοδικού με τα οποία εκθειάζει το έργο του νεαρού δημιουργού, θεωρώντας ότι μπορεί να συγκριθεί με έργα άλλων ωριμότερων και πιο έμπειρων δημιουργών. Η ιστορία παρουσιάζει τη φάρσα που σκάρωσε ένας μαθητής στο δάσκαλό του αφαιρώντας δυο φωνήματα από τη φράση που εκείνος έγραψε στον μαυροπίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς ως εποπτικό υλικό στο πλαίσιο άμεσης διδασκαλίας στο μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας, για να γνωρίσουν οι μαθητές το κειμενικό είδος της εικονογραφημένης ιστορίας (κόμικ). Εναλλακτικά το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο διερευνητικής μάθησης στο μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας ή σε project στην Ευέλικτη Ζώνη και στις Ερευνητικές Εργασίες στο Γυμνάσιο προκειμένου να διερευνηθούν θέματα που αφορούν τη συγκριτική μελέτη των κειμένων αυτού του είδους στη σύγχρονη εποχή σε σχέση με την εποχή που έχει εκδοθεί το τεύχος του περιοδικού. Θα μπορούσαν να διερευνηθούν και να εντοπιστούν από τους μαθητές και των δυο βαθμίδων (σε διαφορετικό επίπεδο εμβάθυνσης) τα χαρακτηριστικά που διέπουν αυτό το κειμενικό είδος. Επιπλέον το Μ.Α. μπορεί να αξιοποιηθεί και ως προς το συγκείμενο, για την παρατήρηση και μελέτη ζητημάτων σχετικά με τις ενδυματολογικές επιλογές του εκπαιδευτικού εκείνης της εποχής, τη διάταξη των θρανίων, τη μετωπική διδασκαλία, το γλωσσικό ζήτημα, αλλά και τα μέσα διδασκαλίας και την τεχνολογία που διέθετε ο εκπαιδευτικός σε σύγκριση με τη σύγχρονη εποχή.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/2145
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη > Άλλο
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Γλωσσικές ποικιλίες > Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Αντώνιος Βώττης
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΜΠΑΡΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ