Άρθρο για το Γλωσσικο Διχασμο
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το άρθρο υπογράφει ο εκδότης του φιλολογικού περιοδικού "ΝΟΥΜΑΣ" σε στήλη που διατηρεί και ασχολείται με το επίκαιρο για την εποχή ζήτημα του Γλωσσικού Διχασμού. Οι απόψεις του στηρίζονται στην πεποίθηση ότι η γλώσσα και η κουλτούρα του ελληνικού πληθυσμού της υπαίθρου αντιπροσωπεύουν τη φυσική, σύγχρονη συνέχεια της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας και ότι τα κοινά στοιχεία των διαλέκτων που μιλά ο ελληνικός λαός θα πρέπει να διαμορφώσουν τη βάση της γραπτής γλώσσας η οποία θα χρησιμοποιείται στη λογοτεχνία, στην εκπαίδευση, στη διοίκηση και σε κάθε τομέα της ζωής γενικά. Ο τίτλος του άρθρου "Με το μεγάλωμα της Ελλάδας" αναδεικνύει την πρόθεση του συντάκτη να διακηρύξει με σαφήνεια και καθαρότητα τα επιχειρήματά του υπέρ του Δημοτικισμού, προτάσσοντας ως μέγιστο επιχείρημα την προοπτική επέκτασης των Ελληνικών συνόρων και την ανάγκη να διδαχθούν και να μιλήσουν, οι νέοι πληθυσμοί που θα ενταχθούν στην Ελληνική επικράτεια, την απλή γλώσσα που μιλά και επικοινωνεί ο λαός, τη δημοτική γλώσσα. Ο συντάκτης του άρθρου, που υπογράφει με το ψευδώνυμο "Νουμάς", τοποθετεί την αντιπαράθεση όχι στο επίπεδο της ποιότητας των διαλέκτων αλλά στο επίπεδο της ζώσας γλώσσας και της ανάγκης των ανθρώπων να επικοινωνούν τόσο προφορικά όσο και γραπτά στην ίδια διάλεκτο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να αξιοποιηθεί διδακτικά στην τάξη προκειμένου οι μικρότεροι μαθητές να λάβουν την αναγκαία πληροφόρηση για το ζήτημα του γλωσσικού διχασμού που ταλαιπώρησε επί δεκαετίες το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς ως εποπτικό υλικό στο πλαίσιο άμεσης διδασκαλίας στο μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας για να γνωρίσουν οι μαθητές το κειμενικό είδος του άρθρου που πραγματεύεται ζητήματα επικαιρότητος, αλλά και να αξιολογήσουν την επιχειρηματολογία του άρθρου. Εναλλακτικά το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους, στο πλαίσιο διερευνητικής μάθησης σε project στην ευέλικτη ζώνη και στις Ερευνητικές Εργασίες, προκειμένου να ερευνηθούν θέματα που αφορούν τη συγκριτική μελέτη των κειμένων αυτού του είδους στη σύγχρονη εποχή σε σχέση με την εποχή που έχει εκδοθεί το τεύχος του περιοδικού.
Επίσης το Μ.Α. μπορεί να αξιοποιηθεί και από το μάθημα της ιστορίας καθώς τοποθετεί το γλωσσικό ζήτημα σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο υποστηρίζοντας ότι για τη διαμόρφωση της εθνικής ενότητας απαιτείται η γλωσσική και πολιτισμική αφομοίωση των πληθυσμιακών ομάδων που θα ενταχθούν στην ελληνική επικράτεια. Επιπλέον το άρθρο αποδεικνύει τη βασική επιχειρηματολογία των δημοτικιστών, ότι η επιθυμητή ομογενοποίηση θα επιτευχθεί μέσω της συνολικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης με κύριο χαρακτηριστικό τη χρήση της δημοτικής τόσο ως αντικειμένου όσο και ως μέσου διδασκαλίας στα σχολεία.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/2146
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Library & Information Center of the Univ. of Patras
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Γλωσσικές ποικιλίες > Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Πολιτικά και Ιδεολογικά Ζητήματα
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη > Άλλο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Ο Νουμάς
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΜΠΑΡΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ