Εσωτερικο του Γενι Τζαμι, Κωνσταντινουπολη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η γκραβούρα παρουσιάζει μια άποψη του εσωτερικού του Γενί Τζαμί (ή αλλιώς Νέο Βαλιντέ Σουλτάν Τζαμί), που χτίστηκε από το 1597 μ.Χ. ως το 1665 μ.Χ., μετά από αρκετές περιπέτειες. Είναι ένα οθωμανικό αυτοκρατορικό τζαμί που βρίσκεται στον Κεράτιο κόλπο και είναι ένα από τα πιο διάσημα αρχιτεκτονικά μνημεία της Κωνσταντινούπολης. Το συγκεκριμένο σκίτσο μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία του πολιτισμού του Ισλάμ στο μάθημα της Ιστορίας, ώστε να έχουν οι μαθητές μια άποψη ενός χαρακτηριστικού μνημείου της ισλαμικής τέχνης. Μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία της Βυζαντινής τέχνης και σε διαθεματικές δραστηριοτητες Ιστορίας και Θρησκευτικών, προκειμένου να συγκριθούν η χριστιανική και η ισλαμική αντίληψη περί αναπαράστασης του Θείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το σκίτσο προσφέρεται ως οπτικό ερεθισμα που θα βοηθήσει τους μαθητές να σχηματίσουν μια εικόνα για το πώς είναι τα ισλαμικά τεμένη από μέσα. Μπορεί να προβληθεί από τον διδάσκοντα παράλληλα με την αφήγηση στο μάθημα της ισλαμικής ή της βυζαντινής αρχιτεκτονικής/τέχνης, ή αμέσως μετά. Στη συνέχεια, ο διδάσκων μπορεί να προβάλει μια εικονα με το εσωτερικό ενός βυζαντινού ναού, αντίστοιχα, και να ζητήσει από τους μαθητές να επισημάνουν ομοιότητες και διαφορές που παρατηρούν. Εδώ ο διδάσκων αρκεί να εστιάσει σε δύο σημεία: α) στην ύπαρξη ημικυκλικών αψίδων (ομοιότητα) και κυρίως β) στην ανυπαρξία εικόνων (διαφορά), που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ισλαμικής τεχνοτροπίας (ανεικονική τεχνοτροπία). Η εικόνα μπορεί να αποτελέσει, έτσι, αρχικό ερέθισμα για συζήτηση γύρω από τη διαφορετική αντιμετώπιση των θρησκειών ως προς την απεικόνιση του θείου (στο Ισλάμ απαγορεύεται η απεικόνιση του Θεού). Η ίδια διδακτική προσέγγιση ενδείκνυται και για το μάθημα των Θρησκευτικών. Τέλος, προτείνεται ο διδάσκων να προβάλει μια εξωτερική φωτογραφία του τεμένους, ώστε να σχηματίσει ο μαθητές ολοκληρωμένη εικόνα του μνημείου.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/222
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία Byzantine and Medieval HistoryΒυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός Arts, Letters and CultureΤέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
Θρησκευτικά Religious EducationΘρησκευτικά > Μη Χριστιανικά Θρησκεύματα Non-Christian ReligionsΜη Χριστιανικά Θρησκεύματα > Ισλάμ IslamΙσλάμ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > επίλυση προβλήματος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΑΓΑΠΗ ΔΑΛΚΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ