Αναθημα απο τη Λευκοπετρα Ημαθιας
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για ανάθημα στη Μητέρα των Θεών. Εντοπίστηκε το 1965, από τον αρχαιολόγο Φώτιο Πέτσα, στο ρωμαϊκό ιερό της Μητρός των Θεών Αυτόχθονος, στην ημιορεινή περιοχή του Βερμίου, στη Λευκόπετρα Ημαθίας. Το ιερό φαίνεται, με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα, πως χρονολογείται από τον 2ο μέχρι τον 4ο αιώνα μ.Χ. Το συγκεκριμένο εύρημα δημοσιεύθηκε από το Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, σε τόμο, στη σειρά Μελετήματα το 2000. Στον κορμό κιονίσκου από λευκό μάρμαρο έχει χαραχτεί αναθηματική επιγραφή σε μεγαλογράμματη γραφή από την οποία φαίνεται πως πρόκειται για ανάθημα κάποιου Μάρκου Λόλλιου Κόνωνα και του πατέρα του στη Μητέρα των Θεών. Στην επιγραφή οι λέξεις είναι χαραγμένες σε 4 στίχους (ΜΑΡΚΟΣ/ΛΟΛΛΙΟΣ/ΚΟΝΩΝ/ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ/ΜΗΤΡΙ ΘΕΩ[Ν]). Το εικονιζόμενο ανάθημα συμβάλλει στη μελέτη της γλώσσας, της αναθηματικής πρακτικής, καθώς και πτυχών της καθημερινής ζωής και των ιδεολογικών αντιλήψεων στη Μακεδονία κατά τα ρωμαϊκά χρόνια.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Στην Αρχαία Ιστορία για την ανάδειξη πτυχών της θρησκευτικής λατρείας των ρωμαϊκών χρόνων, για την ανάδειξη της σημασίας της επιγραφικής ως σημαντικής ιστορικής πηγής ή για τη μελέτη ονομάτων που συναντώνται στη ρωμαϊκή Μακεδονία. Στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την ιστορία της γραφής και για τη μελέτη μιας επιγραφής του 2ου - 4ου αι. μ.Χ., με έμφαση στα ουσιαστικά "Μήτηρ", "Πατήρ" και "Θεός". Στη Νέα Ελληνική Γλώσσα για τη διαχρονική προσέγγιση του εθίμου του αναθήματος και του τάματος μέσα από την αρχαιότητα, από τη λαϊκή παράδοση, καθώς και από τις σύγχρονες εκδοχές τους.
Προτείνεται να σχεδιαστούν συνεργατικές, διερευνητικές και διαθεματικές δραστηριότητες με βάση τα παραπάνω. Οι ομάδες των μαθητών/τριών μπορεί να ξεκινήσουν από τη μελέτη των χαρακτηριστικών της επιγραφής, να προσδιορίσουν τα γλωσσικά και ιστορικά της συγκείμενα, να βρουν παρόμοιες επιγραφές (μπορεί να αξιοποιήσουν την Ανθολογία Επιγραφών στην ιστοσελίδα Ψηφίδες του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, εντοπίζοντας και άλλες αναθηματικές επιγραφές), να κάνουν ανάλογη έρευνα στο διαδίκτυο και στις βιβλιοθήκες και, τελικά, να εκπονήσουν εργασίες και να διατυπώσουν τη δική τους γνώμη, με επιχειρήματα, για τη λειτουργία και το ρόλο του αναθήματος στις αρχαίες και σύγχρονες κοινωνίες.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/2259
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.)
Ιστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Θρησκεία
Ιστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Κοινωνική οργάνωση και Καθημερινή ζωή
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία > Γραφή
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία > Μορφολογία > Ουσιαστικά
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Θέματα > Γλώσσα - Πολιτισμός - Τέχνη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > έρευνα δράσης
εποικοδομητισμός > κοινότητες πρακτικής
εποικοδομητισμός > μάθηση μέσα από το σχεδιασμό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ψυχοκινητικός > να δρουν με αυτοπεποίθηση με βάση οδηγίες
ψυχοκινητικός > να δρουν με ανεξαρτησία, επιδεξιότητα και με ακρίβεια
ψυχοκινητικός > να προσαρμόζονται και να δρουν δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ