Ο δημοσιογραφος Πετρος Κανελλιδης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ξυλογραφία με προσωπογραφία του δημοσιογράφου Π. Κανελλίδη (1846 ή 1848 - 1911), στα 1889. Η υπογραφή ΚΚ, κάτω αριστερά, αναφέρεται, προφανώς, στο δημιουργό της. Ο Π. Κανελλίδης από το 1872 μέχρι το θάνατό του εξέδιδε την εφημερίδα «Καιροί». Σε αυτήν δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 1874 το πολύκροτο άρθρο του Χ. Τρικούπη, «Τις πταίει;» το οποία συνέβαλε ουσιαστικά στην εδραίωση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα. Ο Π. Κανελλίδης, μάλιστα, υπέστη δίωξη για αυτήν τη δημοσίευση. Η εφημερίδα, πάντως, συνέχισε κατόπιν ως αντιτρικουπική και υποστήριξε τον Θ. Δηλιγιάννη, ενώ από το 1895 ο Π. Κανελλίδης στρέφεται, με τα άρθρα του, εναντίον αυτού που θεωρούσε ως παλαιοκομματισμό, για να ενστερνιστεί λίγο πριν το τέλος της ζωής του τις αρχές του κινήματος στο Γουδί (1909) και να γίνει, τελικά, οπαδός του Ε. Βενιζέλου (1910). Η εικόνα μπορεί να συνεισφέρει στη μελέτη της ιστορίας των τελευταίων χρόνων του 19ου και της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορεί να αποτελέσει αφόρμηση για να προσεγγίσουν οι μαθητές μέσα από συνεργατικές, διερευνητικές δραστηριότητες, στο μάθημα της Νεότερης Ιστορίας και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, τη σχέση τύπου και πολιτικής στην Ελλάδα. Στα βιογραφικά στοιχεία του Π. Κανελλίδη είναι δυνατό να εντοπιστούν τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν το ρόλο που έπαιξε η έντυπη δημοσιογραφία στα ιστορικά γεγονότα του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου. Αναζητήσεις στην εφημερίδα που εξέδιδε ο εικονιζόμενος δημοσιογράφος και σε άλλες εφημερίδες της εποχής μπορεί να προσφέρουν σημαντικά στοιχεία. Μια προέκταση αυτής της μαθητικής ενασχόλησης θα μπορούσε να είναι η διερεύνηση του ρόλου του τύπου στη σύγχρονη πραγματικότητα.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/2260
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
National Documentation Centre Website
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Photodentro Cultural
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Πολιτικά και Ιδεολογικά Ζητήματα
Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > έρευνα δράσης
εποικοδομητισμός > κοινότητες πρακτικής
εποικοδομητισμός > μάθηση μέσα από το σχεδιασμό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ψυχοκινητικός > να δρουν με ανεξαρτησία, επιδεξιότητα και με ακρίβεια
ψυχοκινητικός > να προσαρμόζονται και να δρουν δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Κ. Κ.
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ