Λιμανι του Πειραια, 1820
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καλλιτεχνική απεικόνιση του λιμανιού του Πειραιά από το έτος 1820. Διακρίνονται βάρκες και μικρά ιστιοφόρα. Υπάρχει και δίγλωσση λεζάντα (ιταλικά, γαλλικά). Προέρχεται από το βιβλίο του Pomardi Simone, Viaggio nella Grecia fatto da Simone Pomardi (1804, 1805, 1806). Arrichito di tavole in rame, τ. I, Rome, Vincenzo Poggioli, (1820). Το μαθησιακό αντικείμενο αποτελεί ενδιαφέρουσα πηγή για τη μελέτη του λιμανιού του Πειραιά και της ναυτιλίας κατά την περίοδο αμέσως πριν την επανάσταση. Επίσης, λειτουργεί ως αφόρμηση για την αισθητική αποτίμηση του συγκεκριμένου καλλιτεχνικού έργου. Λειτουργεί και ως μαθησιακό εργαλείο, για να εκτιμήσουν οι μαθητές την αξία των εικόνων ως πηγών ιστορίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Ιστορίας. Οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν την εικόνα. Μπορούν να αντλήσουν πρόσθετο φωτογραφικό υλικό στο διαδίκτυο με θέμα το λιμάνι του Πειραιά και να παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους μια ηλεκτρονική εφαρμογή για το πώς εξελίχθηκε το ιστορικό λιμάνι του Πειραιά στη διαχρονία (π.χ. εν σχέσει με το πώς ήταν στα αρχαία χρόνια ή και σήμερα). Επίσης, οι μαθητές μπορούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τα ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία του λιμανιού. Η εικόνα μπορεί να λειτουργήσει ως αφόρμηση, για να συζητήσουν οι μαθητές για τις ενασχολήσεις των ανθρώπων που ζούσαν και εργάζονταν εκεί, αλλά και τους τύπους σκαφών που απαντούσαν. Η εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Γεωγραφίας. Οι μαθητές μπορούν να μελετήσουν το γεωφυσικό περιβάλλον του λιμανιού και να συγκεντρώσουν πρόσθετες πληροφορίες για τη γεωγραφική και γεωφυσική θέση του λιμανιού. Στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής οι μαθητές μπορούν να παρατηρήσουν την τεχνοτροπία του συγκεκριμένου έργου τέχνης και να αποδώσουν ζωγραφικά τη δική τους άποψη για το λιμάνι του Πειραιά.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/232
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Κοινωνία και καθημερινή ζωή
Γεωγραφία - Γεωλογία > Ανθρωπογενές περιβάλλον > Ανάπτυξη
Εικαστικά > Painting
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > γνωστική μαθητεία
εποικοδομητισμός > εμπειρική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ψυχοκινητικός > να προσαρμόζονται και να δρουν δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ