Νεοφυτος Βαμβας
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πορτρέτο του Νεόφυτου Βάμβα με την τεχνική της ξυλογραφίας, το οποίο περιλαμβάνεται στον ΠΑΝΔΕΚΤΗ και ανήκει στην ψηφιοποιημένη συλλογή "Νεοελληνική εικονιστική προσωπογραφία" του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών. Ο Nεόφυτος Βάμβας (1776-1855) υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λόγιους και είναι ένας από τους λεγόμενους «Δάσκαλους του Γένους», εκπρόσωπος του νεοελληνικού Διαφωτισμού. Σπούδασε στο Παρίσι Φιλοσοφία, Φιλολογία και Φυσικές Επιστήμες. Συγχρόνως εισήλθε στον φιλικό κύκλο του Κοραή και υποστήριξε την άποψη του Κοραή υπέρ της απλής καθαρεύουσας και με συνδρομές των ομογενών, τύπωσε την «Ρητορικήν» του. Στις 24 Απριλίου 1837 διορίστηκε με βασιλικό διάταγμα ως ‘’τακτικός καθηγητής της φιλοσοφίας’’ και ανέλαβε σχολάρχης της Φιλοσοφικής Σχολής αφού «θεωρήθηκε υπερβολικά ‘’ριζοσπάστης’’ για να διορισθεί στην Θεολογική. Αργότερα έγινε πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χειροτονήθηκε Ορθόδοξος αρχιμανδρίτης. Κατά κύριο λόγο τα συγγράμματά του είναι ‘’διδακτικά’’, έχει κάνει μεταφράσεις και έχει γράψει άρθρα σε εφημερίδες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας ως έναυσμα για να τεθούν και να συζητηθούν κριτικά ερωτήματα σχετικά με: τις σπουδές του, την προσωπικότητά του, τη συμμετοχή του στην επανάσταση, την προσφορά του στην παιδεία, το συγγραφικό του έργο, κ.ά. Συγκεκριμένα μπορεί να δοθεί στους μαθητές η εικόνα για συστηματική παρατήρηση μαζί μ’ άλλα έργα ιστορικών – πολιτικών προσώπων της ίδιας ιστορικής περιόδου και να καλλιεργηθεί η κριτική και δημιουργική μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία. Μέσω της προσέγγισης και της δημιουργικής- κριτικής παρατήρησης του εικαστικού έργου τέχνης ο μαθητής ερμηνεύει συνολικά την εικόνα στο πλαίσιο του περιεχομένου της διδακτικής ενότητας, των γεγονότων και των προσώπων στα οποία αναφέρεται και κατανοεί τις δυνατότητες των έργων τέχνης να λειτουργούν ως ιστορικές πηγές, καθώς και την επίδραση του ιστορικού παρελθόντος και των ιστορικών προσώπων εν γένει στην Τέχνη. Παράλληλα, διαθεματικά και σε συσχετισμό με το μάθημα: α) της Νεοελληνικής Γλώσσας οι μαθητές να ασκηθούν στην περιγραφή της εικόνας ή τη δημιουργία λεζάντας, β) των Θρησκευτικών ή των Ερευνητικών Εργασιών να εκπονήσουν project για τη συμβολή του κλήρου στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό και στην Ελληνική Επανάσταση, γ) της Αισθητικής Αγωγής οι μαθητές να εξασκηθούν στην ανάγνωση της εικόνας, να μάθουν για την τεχνική της ξυλογραφίας και να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση Ιστορίας και Τέχνης δ) της Πληροφορικής για να γράψουν τις εργασίες τους στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου, την προβολή παρουσίασης, την ιστορική ψηφιακή αφήγηση κ.ά.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/2502
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Ηγετικές προσωπικότητες Leading personalitiesΗγετικές προσωπικότητες
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη Text genresΚειμενικά είδη > Άλλο OtherΆλλο
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ Information & Communication Technologies (ICT)Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Εφαρμογές ΤΠΕ ICT ApplicationsΕφαρμογές ΤΠΕ > Οι ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή ICT in daily lifeΟι ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή
Θρησκευτικά Religious EducationΘρησκευτικά > Εκκλησιαστική Ιστορία Ecclesiastical HistoryΕκκλησιαστική Ιστορία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > μάθηση μέσα από το σχεδιασμό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ψυχοκινητικός > να προσαρμόζονται και να δρουν δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΠΟΥΛΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης/ες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ