Θεοφιλος Καΐρης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πορτρέτο του Θεόφιλου Καϊρη με την τεχνική της ελαιογραφίας, το οποίο περιλαμβάνεται στον ΠΑΝΔΕΚΤΗ και ανήκει στην ψηφιοποιημένη συλλογή "Νεοελληνική εικονιστική προσωπογραφία" του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών. Ο Θεόφιλος Καΐρης (1784 - 1853) ήταν κορυφαίος νεοέλληνας διαφωτιστής, φιλόσοφος, διδάσκαλος του Γένους και πολιτικός. Σπούδασε αρχικά στη Σχολή των Κυδωνιών, στη Μικρά Ασία. Το 1803 πήγε στην Ελβετία για να μελετήσει την οργάνωση των διδακτηρίων του Πεσταλότσι και μετά στην Πίζα, όπου και θα σπουδάσει φιλοσοφία, µαθηµατικά και φυσική, παρακολουθώντας παράλληλα µαθήµατα φυσιολογίας στην ιατρική σχολή. Το 1807 μετέβη στο Παρίσι, όπου ολοκλήρωσε τις φιλοσοφικές σπουδές του και συνδέθηκε στενά με τον Κοραή. Ο Καΐρης είχε µυηθεί στη Φιλική Εταιρία και συμμετείχε ενεργά στον ξεσηκωμό του έθνους και στην ελληνική επανάσταση του '21. Ανέπτυξε μία προσωπική θρησκεία τη «Θεοσέβεια» επηρεασμένος από τους Γάλλους δεϊστές και το 1839 γίνεται εκκλησιαστικό δικαστήριο και αποφασίζεται η καθαίρεσή του και η απέλασή του από τη χώρα.Με τη Συνταγματική Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 επιστρέφει στην Ελλάδα, διώκεται εκ νέου και φυλακίζεται για 2 χρόνια στη Σύρο, όπου και πεθαίνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας ως έναυσμα για να τεθούν και να συζητηθούν κριτικά ερωτήματα σχετικά με: την προσφορά του στην επανάσταση, την προσωπικότητά του, τη φιλοσοφική του σκέψη, τη «Θεοσέβεια», τον αφορισμό, τη δίωξη και την καταδίκη του, κ.ά. Συγκεκριμένα μπορεί να δοθεί στους μαθητές η εικόνα για συστηματική παρατήρηση μαζί μ’ άλλα έργα ιστορικών – πολιτικών προσώπων της ίδιας ιστορικής περιόδου και να καλλιεργηθεί η κριτική και δημιουργική μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία. Μέσω της προσέγγισης και της δημιουργικής- κριτικής παρατήρησης του εικαστικού έργου τέχνης ο μαθητής ερμηνεύει συνολικά την εικόνα στο πλαίσιο του περιεχομένου της διδακτικής ενότητας, των γεγονότων και των προσώπων στα οποία αναφέρεται και κατανοεί τις δυνατότητες των έργων τέχνης να λειτουργούν ως ιστορικές πηγές, καθώς και την επίδραση του ιστορικού παρελθόντος και των ιστορικών προσώπων εν γένει στην Τέχνη. Παράλληλα, διαθεματικά και σε συσχετισμό με το μάθημα: α)της Νεοελληνικής Γλώσσας και οι μαθητές να ασκηθούν στην περιγραφή της εικόνας ή της λεζάντας. β) των Θρησκευτικών ή των Ερευνητικών Εργασιών να εκπονήσουν project για τη συμβολή του κλήρου στην Ελληνική Επανάσταση αλλά και τα μετεπαναστατικά χρόνια, γ) της Αισθητικής Αγωγής οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν στην ανάγνωση της εικόνας, να μάθουν για την τεχνική της ελαιογραφίας και να κατανοήσουν το σημαντικό ρόλο του θρησκευτικού στοιχείου στην τέχνη, καθώς και να διαπιστώσουν ότι πρόσωπα/ προσωπικότητες αποτελούν συχνό κι αγαπημένο θέμα ποικίλης καλλιτεχνικής έκφρασης. δ) της Πληροφορικής για να γράψουν τις εργασίες τους στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου, την προβολή παρουσίασης, την ιστορική ψηφιακή αφήγηση κ.ά.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/2539
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Ηγετικές προσωπικότητες Leading personalitiesΗγετικές προσωπικότητες
Θρησκευτικά Religious EducationΘρησκευτικά > Εκκλησιαστική Ιστορία Ecclesiastical HistoryΕκκλησιαστική Ιστορία
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη Text genresΚειμενικά είδη > Άλλο OtherΆλλο
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ Information & Communication Technologies (ICT)Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Εφαρμογές ΤΠΕ ICT ApplicationsΕφαρμογές ΤΠΕ > Οι ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή ICT in daily lifeΟι ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > μάθηση μέσα από το σχεδιασμό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ψυχοκινητικός > να προσαρμόζονται και να δρουν δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΠΟΥΛΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης/ες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ