Πολυγαμοι λαοι
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο περιέχει ένα άρθρο, έξι σελίδων, του Δημήτριου Ηλιόπουλου για την πολυγαμία, το οποίο συνέγραψε τον Ιούλιο του 1886 και δημοσιεύτηκε το 1887 στο περιοδικό "Ποικίλη Στοά" (τόμος 7, αρ. 1). Ο Δ. Ηλιόπουλος αναφέρει ότι πραγματική αιτία της πολυγαμίας, η οποία επικράτησε στην Ανατολή, είναι η δουλεία και είναι αυτή η πολυγαμία που καταστρέφει την οικογένεια και οδηγεί στην αποσύνθεση της κοινωνίας. Εκθέτει αναλυτικά τις ρυθμίσεις που υπάρχουν στο Κοράνιο για την πολυγαμία και διατυπώνει αρνητικά σχόλια για την αντιμετώπιση της γυναίκας από τον Μωάμεθ, ως "όργανον ηδονής". Επίσης, επισημαίνει ότι στις δυτικές χώρες η πολυγαμία διώκεται ποινικά και θεωρείται κακούργημα. Ο Δ. Ηλιόπουλος κλείνει τη μελέτη του με τη διαπίστωση ότι ο δυτικός πολιτισμός επηρεάζει και τους ανατολικούς λαούς προς την κατεύθυνση της κατάργησης της πολυγαμίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό ως αφόρμηση για συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες διερευνητικής μάθησης. Για παράδειγμα, ανατίθεται στους μαθητές: α) να μελετήσουν το άρθρο και να το συγκρίνουν με άλλα σχετικά άρθρα, β) να αναζητήσουν πληροφορίες για θέματα ισότητας από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και από το Κέντρο Έρευνας για θέματα Ισότητας και να συνθέσουν μία σχετική εργασία, εμβαθύνοντας στις εκπαιδευτικές πολιτικές στο φύλο και στις ψυχοκοινωνικές διαστάσεις του θέματος.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/2608
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Library & Information Center of the Univ. of Patras
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες
Θρησκευτικά > Μη Χριστιανικά Θρησκεύματα > Ισλάμ
Ιστορία > Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) > Κοινωνική και πολιτική οργάνωση
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη > Έρευνες - Μελέτες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Δημ. Ε. Ηλιόπουλος
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΟΛΓΑ ΠΑΧΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ