Επιτυμβιο
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επιτύμβιο με τίτλο «Εις κακοπλερωτήν οφειλέτην» και υπογραφή «Σατανάς». Πρόκειται για δίστιχο ποίημα που αναφέρεται στο θάνατο κάποιου προσώπου, το οποίο δεν εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις του, κυρίως οικονομικές, όσο ήταν εν ζωή. Το μόνο χρέος, το οποίο ξεπλήρωσε, ήταν η οφειλή του απέναντι στο θάνατο, δηλαδή ο ίδιος ο θάνατός του. Περιέχεται στο «Ημερολόγιο Σκόκου» του Κωνσταντίνου Σκόκου (1854-1929), που ήταν το δημοφιλέστερο έντυπο της εποχής του. Το αναγνωστικό του κοινό δεν περιοριζόταν μόνο στην Αθήνα και στον περιορισμένο τότε ελλαδικό χώρο, αλλά περιελάμβανε και τον ελληνισμό της διασποράς. Το τέλος της κυκλοφορίας του ήρθε το 1918, ύστερα από τριάντα τρία χρόνια ζωής. Ο ίδιος ο Σκόκος, με συγκίνηση δήλωσε ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καθιστούσαν το ημερολόγιο «είδος πολυτελείας για τη χώρα».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Για το παρόν μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας να γίνει εννοιολογική προσέγγιση του δίστιχου και να εντοπιστούν οι λέξεις που φέρουν το κέντρο βάρους του νοήματος. Επίσης, συστήνεται να εντοπιστούν οι λέξεις που χρησιμοποιούνται με μεταφορική χροιά και να αντικατασταθούν από άλλες με κυριολεκτική σημασία. Επιπλέον, προτείνεται να αναζητηθεί ανάλογης μορφής ποιητικός λόγος από την αρχαιότητα έως και σήμερα και να διερευνηθεί ο όρος «επίγραμμα». Τέλος, να πραγματοποιηθεί εργασία με τίτλο 'Επιτύμβιος λόγος".


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 20
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/2623
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νεοελληνική Λογοτεχνία Modern Greek LiteratureΝεοελληνική Λογοτεχνία > Θέματα TopicsΘέματα > Άνθρωπος - Ανθρώπινες σχέσεις και αξίες Human - Human relations and valuesΆνθρωπος - Ανθρώπινες σχέσεις και αξίες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση > προγραμματισμένη διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > σωκρατική-μαιευτική διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να οργανώνουν αξίες
ψυχοκινητικός > να προσαρμόζονται και να δρουν δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Σατανάς
δημιουργία: Μποζίνη Θεοδώρα
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΟΖΙΝΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
συντονιστής / επιστημονικός υπεύθυνος μεταδεδομένων: Ψυχογυιού Ευαγγελία
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ