Ανεμομυλος Φαβατσι, Κως
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η αιολική ενέργεια, αξιοποιήθηκε από πολύ νωρίς για να παράγει μηχανικό έργο. Η πρώτη χρήση της αιολικής ενέργειας έγινε στα ιστιοφόρα πλοία και ακολούθησαν οι ανεμόμυλοι. Μαζί με τους νερόμυλους συγκαταλέγονται στους αρχικούς κινητήρες που αντικατέστησαν τους μύες των ζώων ως πηγή ενέργειας. Οι ανεμόμυλοι διαδόθηκαν πολύ στην Ευρώπη επί 650 χρόνια από το 12ο μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα οπότε άρχισε σταδιακά να περιορίζεται η χρήση τους, λόγω κυρίως της ανάπτυξης της ατμομηχανής. Οι ευρωπαϊκής κατασκευής μύλοι μπορούσαν να επιτελέσουν έργο για το οποίο άλλες κοινωνίες θα χρειάζονταν ομάδες σκλάβων. Για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης το νερό και ο άνεμος ήταν ό,τι είναι ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το ουράνιο για την σημερινή βιομηχανική κοινωνία. Στην εικόνα αυτή φαίνεται ο ανεμόμυλος της Χριστίνας Φαβάτσι. Βρίσκεται στο δρόμο προς το Μαστιχάρι στην κοινότητα της Αντιμάχειας στο νησί της Κω και φαίνεται σε πολύ καλή κατάσταση. Οι τοίχοι του εμφανίζουν κάποιες ρωγμές, αλλά όλα τα τμήματα εκτός από τη φτερωτή βρίσκονται στη θέση τους. Η σκεπή του είναι από τσίγκο και από τη μια άκρη της διακρίνεται ο άξονας που στήριζε τις αντένες. Η πόρτα του είναι ορθογώνια και στην ίδια ευθεία πάνω της είναι το παράθυρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων και αναζητούν στο διαδίκτυο κείμενο, εικόνες και βίντεο σχετικά με την λειτουργία των ανεμόμυλων. Στη συνέχεια οι ίδιες ομάδες αναζητούν στον Ελλαδικό χώρο μέρη στα οποία έχουν απομείνει ανεμόμυλοι, τα επισημαίνουν με το λογισμικό Google Earth και ερμηνεύουν αυτή τη διασπορά. Στο τέλος οι μαθητές στην ολομέλεια της τάξης συζητούν για τους λόγους για τους οποίους οι ανεμόμυλοι έπαψαν να χρησιμοποιούνται και προτείνουν τρόπους αξιοποίησής τους με αλλαγή της χρήσης τους.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1:30:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/2831
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΕΚΔΟΣΗ
v1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Environmental Education/Education for Sustainable DevelopmentΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη > Ενεργειακό ζήτημα - Οικολογικό / Ενεργειακό αποτύπ... Energy issue - Ecological / Energy FootprintΕνεργειακό ζήτημα - Οικολογικό / Ενεργειακό αποτύπ... > Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Renewable energy sourcesΑνανεώσιμες πηγές ενέργειας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > επίλυση προβλήματος
γνωστική προσέγγιση > αμοιβαία διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ